Door E.J.Margry ontworpen en in 1878-1881 gebouwde neo-gotische KRUISBASILIEK met schoorbogen, onder zadeldak, belegd met leien, in baksteen opgetrokken. Driebeukig schip - na transept vijfbeukig - met monolithe marmeren zuilen - op de kruising bundelpijlers - op granieten basementen, met bladwerkkapitelen. Hoogopgaande middenschip en transept, lage zijbeuken. Verhoogde koorpartij met zevenzijdige absis voor het hoofdaltaar en twee vijfzijdige absiden aansluitend op buitenste zijbeuktraveeen. Gemetselde kruisribgewelven, triforium. In de lengte-as van de kerk een rijkbewerkte toren met frontalen en naaldspits met hoektorentjes, boven de ingang - evenals in de eindgevels van transept - een roosvenster. Aan N.O. zijde van de voorgevel achthoekige doopkapel; aan de N.W. zijde een tweede ingang. Angelustorentje op de kruising; aan Z.W. zijde van transept een traptoren onder tentspits. Zeer rijk behandeld interieur uit de bouwtijd, nagenoeg geheel intact. Veel ornamentale decoratie in schilder- en beeldhouwwerk, veelal met plantaardige motieven vnl. afkomstig uit atelier van Margry & Snickers. Rijk aan beeldhouwwerk - o.a. in koor; engelenfiguren, uitbeeldingen van de geheimen van de rozenkrans (zelfde thema in gebrandschilderde ramen daarboven); in No. zijbeuk voorstellingen uit het leven van H.Antonius; in Z.O. zijbeuk voorstellingen uit het leven van St. Jozef; in N.O. absis H.Liduinaaltaar (zelfde thema in gebrandschilderde ramen daarboven); in Z.O. absis altaar met voorstellingen uit het leven van Christus en uit Oude en Nieuwe Testament (zelfde thema's in gebrandschilderde ramen daarboven, welke afkomstig zijn uit het atelier van Capronnier). Evenzo, daterend uit de bouwtijd, staan verder in de kerk: rijkbewerkt altaar door P.Peeters marmeren communiebanken (thans alleen in transept-armen) rijkbewerkte preekstoel zestien rijkbewerkte kruiswegstaties door P.Peeters apostelbeelden boven de zuilen eikehouten banken met fraai gesneden kopeinden in middenbeuk marmeren gebeeldhouwd doopvont in doopkapel zangerstribune met orgel boven de ingang. In kruisingtoren klok van Petit en Fritsen, 1880, diam. 61 cm. Grenenhouten klokkenstoel uit de 19de eeuw. Mechanisch Frans torenuurwerk, circa 1900, wordt elektrisch opgewonden.

Locatie

Rijksmonument nummer
33276
Gemeentenaam
Schiedam
Provincie

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Singel 106 3112 GS Schiedam Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
I 2513 Schiedam
Naar boven