U bent hier

Uitvoeringsrichtlijnen bij instandhouding monumenten

Richtlijnen als hulpmiddel

Als eigenaar en opdrachtgever bent u in the lead. U bepaalt tot wie u zich wendt voor expertise en advies en hakt uiteindelijk zelf knopen door als het gaat om het welzijn van uw monument. Om u hierbij te helpen zijn uitvoeringsrichtlijnen beschikbaar. Deze richtlijnen gaan in op specifieke werkzaamheden aan monumentale gebouwen en zijn samengesteld door bedrijven, eigenaren en de overheid.

Er zijn richtlijnen voor:

 • Timmerwerk
 • Glas-in-loodpanelen
 • Historisch metselwerk
 • Rietdekken
 • Voegwerk
 • Steenhouwwerk
 • Historisch leidak
 • Houtaantasting
 • Historisch schilderwerk
 • Kleurhistorisch onderzoek
 • Hovenierswerk
 • Historische orgels
 • Historisch parket
 • Historische houtconstructies
 • Metalen dakdekking

 • Historisch metaal

 • Historisch pannendak​​​​​​​​​​​​​​

Subsidie? Uitvoerings-richtlijnen verplicht

Als u instandhoudingssubsidie ontvangt, bent u vanaf 2015 mogelijk verplicht om het onderhoud volgens de uitvoeringsrichtlijnen uit te laten voeren. In de beschikkingsbrief leest u of uw onderhoudswerk aan een richtlijn moet voldoen en zo ja aan welke richtlijn. Na uitvoering van het zesjarig onderhoudsplan moet u altijd aangeven of is voldaan aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidie. Indien gevraagd, moet u dit kunnen aantonen. Pas daarna wordt de subsidie definitief vastgesteld.

Uitzondering

De verplichting om aan de uitvoeringsrichtlijnen te voldoen, geldt niet voor de lopende plannen die al eerder dan 2015 in aanmerking kwamen voor instandhoudingssubsidie.

Een bedrijf kiezen

Steeds meer bedrijven zijn gecertificeerd. Als u kiest voor een gecertificeerd bedrijf, mag u erop vertrouwen dat wordt gewerkt volgens de uitvoeringsrichtlijnen die relevant zijn voor de desbetreffende werkzaamheden aan een monument.

Wanneer u een bedrijf heeft gekozen, neem dan in de opdracht en offerte de uitvoeringsrichtlijnen op als voorwaarde. Zo weet het bedrijf in een vroeg stadium aan welke eisen het werk moet voldoen.

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg houdt een overzicht bij van gecertificeerde bedrijven.

Voordelen voor u als eigenaar

De uitvoeringsrichtlijnen zijn voornamelijk geschreven voor uitvoerende bedrijven. Maar hoe kunt u als eigenaar de uitvoeringsrichtlijnen gebruiken bij de instandhouding van uw monument?
 

 • De uitvoeringsrichtlijnen geven informatie over kwaliteit en laten zien welke werkzaamheden, materialen en technieken wenselijk of vereist zijn.
 • Ze maken inzichtelijk welke voorbereiding nodig is. Bijvoorbeeld welk vooronderzoek uw adviseur of uitvoerend bedrijf kan doen en welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Mogelijk is er voor het geplande onderhoud ook een omgevingsvergunning nodig (zie Zie ook).
 • Ze helpen bij het maken van keuzes als het gaat om conserveren, repareren of vernieuwen.

Conserveren, repareren of vernieuwen?

Wanneer onderhoud aan uw monument wordt verricht, komt u als eigenaar voor een aantal keuzes te staan. Als een houten kozijn bijvoorbeeld aan onderhoud toe is, kunt u ervoor kiezen om het kozijn te conserveren, te repareren of deels te vernieuwen. Deze beslissing heeft invloed op het historische karakter van uw monument, de werkzaamheden en het bijbehorende kostenplaatje.

 1. Conserveren betekent dat de bestaande situatie zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn minimaal en hebben als doel om verval van (delen van) een gebouw te stoppen of dreigende aantasting te voorkomen.
 2. Repareren gaat een stap verder dan conserveren. Het gaat om herstelwerkzaamheden bij beschadigde onderdelen waarbij niet meer materiaal wordt vervangen, veranderd of toegevoegd dan noodzakelijk is.
 3. Als het nodig is om onderdelen te vernieuwen kan dat op 3 verschillende manieren:
  • Kopiëren: hierbij worden aangetaste delen exact nagemaakt en vervangen zonder verbeteringen of aanpassingen.
  • Imiteren: hierbij wordt de oude vorm benaderd, maar is er gekozen voor de toepassing van moderne technieken en/of andere materialen.
  • Verbeteren: hierbij blijft het beeld zoveel mogelijk gehandhaafd, maar kunnen ook eisen worden meegenomen wat betreft thermische en akoestische isolatie en inbraakwering
    

Laat u adviseren

Bij monumenten geldt in principe dat behouden (conserveren en repareren) voor vernieuwen gaat. Wat in een specifieke situatie mogelijk is, is echter afhankelijk van de technische staat en cultuurhistorische waarde. Laat u dan ook goed adviseren over de mogelijkheden en bespreek uw keuze met uw uitvoerder.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Bedankt voor uw terugkoppeling.

Zie ook

Contact

Vragen? Neem contact op met de Infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed