U bent hier

Instandhoudingssubsidie voor onderhoud rijksmonumenten

Voor eigenaren van niet-woonhuizen

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) géén woonhuis is? Dan komt u in aanmerking voor deze subsidie. 

Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten (sober en doelmatig onderhoud) op basis van een zes-jarig onderhoudsplan. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten. 

Waar vraagt u aan?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kent de subsidies toe. Alle informatie over aanvragen staat op cultureelerfgoed.nl

U vindt daar de benodigde downloads en formulieren. 

Aan het eind van de instandhoudingsperiode moet u de ontvangen subsidie bij de RCE verantwoorden. 

Wijzigingen doorgeven

Ontvangt u al een subsidie maar zijn de omstandigheden gewijzigd (waardoor u afwijkt van het plan), meld dit dan ook bij de RCE. 

 

    Aanvragen

    Voor meer informatie en het doen van een aanvraag gaat u naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

    onderhoud_aan_theekoepel_kasteel_rozendaal.jpg

    Zie ook