Zutphen

Zutphen
437
437
De oorsprong van de stad Zutphen ligt al bijna 2000 jaar terug in de geschiedenis. De stad is in die tijd uitgegroeid van een Germaanse nederzetting, via een belangrijk machtscentrum rond 1000 en een succesvolle handelsstad rond 1300 , tot een middelgrote stad anno nu. De stad kreeg stadsrechten aan het einde van de 12e eeuw en trad toe tot het belangrijke handelsverbond de Hanze. Het Wapen van Zutphen draagt nog altijd de symbolen van een Hanzestad.

Monumenten

De geschiedenis van de stad Zutphen is op veel plekken beleefbaar. De resten van de geschiedenis zijn zowel in de beschermde ondergrond als in de bijna 1000 Rijks- en gemeentelijke monumenten en de 2 rijksbeschermde stadsgezichten bewaard gebleven.
Zutphen heeft als ‘Torenstad’ een fraai en pittoresk stadsbeeld. De torens van de schitterende Walburgiskerk, de stadspronktoren ‘de Wijnhuistoren’, de toren van de Nieuwstad of St. Janskerk, de (viering)toren van de Broederenkerk, de toren van de Saltpoort of Drogenaptoren zijn natuurlijk beeldbepalend.
Daarnaast zijn in de stad ook op bijzondere gebouwen en middeleeuwse stadsmuren nog veel meer torentjes aan te treffen. Niet alleen de torens en kerken, maar ook andere monumenten maken een bezoek aan de stad de moeite waard, zoals de stadspaleizen van de Gelderse adel, de Zutphense hofjes van liefdadigheid, de fraaie IJsselkade met haar herenhuizen, de groene begraafplaatsen, de 19de eeuwse stadsuitleg en de ‘Jugendstil’ Deventerweg.

Monumentendorp Warnsveld

In 2005 is de gemeente Warnsveld samengevoegd met de stad Zutphen. Het dorp Warnsveld is rijk aan rijksmonumenten. Het dorpsbeeld wordt bepaald door de fraaie St. Martinuskerk en de dorpsmolen ‘Nooitgedacht’. Naast landhuizen aan de Rijksstraatweg staan er in het dorp ook verschillende rijksbeschermde buitenplaatsen. Voor het oude dorp loopt een verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.

Monumentenzorg

Monumentenbeleid is in de gemeente vast verankerd. Al sinds 1927 heeft de gemeente hiervoor een eigen verordening en monumentenfonds (het latere Wijnhuisfonds). De gemeente heeft een eigen archeologische dienst, monumentenadviseurs, een gemeentelijk bouwhistoricus en een gemeentelijke monumentencommissie. Zutphen ontwikkelt zich zeer recent ook als regionaal kenniscentrum waar bijvoorbeeld de gemeente Doesburg gebruik van maakt.
 
De focus van monumentenzorg ligt de komende jaren op:
 Het moderniseren van de lokale monumentenzorg in de ruimtelijke ordening
Het vaststellen van transparante en stimulerende advisering over de goede zorg voor de bijzondere historische panden in de stad
 
Op dit moment is er een cultuurhistorische waardenkaart in ontwikkeling. Deze kaart moet de basis worden voor een digitale informatievoorziening over de cultuurhistorische waarden van de gemeente voor de gemeente.

Naar boven