Zuidplas

De Tweemanspolder Molen - Michielverbeek
De Tweemanspolder Molen
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek
59
59
151

Gemeente Zuidplas
Raadhuisplein 1
2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres
Postbus 100
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

www.zuidplas.nl
Gemeente@zuidplas.nl
0180 - 330300

Zuidplas is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente is ontstaan door een fusie van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. In de Zuidplaspolder in de gemeente is het laagste punt van Nederland te vinden (6,76 m onder NAP)

Monumenten

De gemeente Zuidplas kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Wilt u weten of u in een monument of beeldbepalend pand woont?  

Moordrecht - Dorpsstraat 26 - Michiel1972
Moordrecht - Dorpsstraat 26
Wikimedia Commons - Michiel1972
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Zuidplas kent één beschermd gezicht: Rijksbeschermd dorpsgezicht Moordrecht. Het dorpsgezicht Moordrecht is een opmerkelijk gaaf en goed herkenbaar voorbeeld van een grotendeels in de loop van de 18e , 19e en 20e eeuw op een oudere structuur heringevuld dijkdorp.

Monumentenzorg Zuidplas

De gemeente Zuidplas zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Zuidplas kent een eigen monumentenschildje. Wilt u een schildje aanvragen? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

In 2050 is Zuidplas een duurzame, toekomstbestendige en energieneutrale gemeente. Zuidplas is dan opgewassen is tegen de gevolgen van extreem weer en gaat zorgvuldig om met grondstoffen en afval. Wilt u meer weten over duurzaamheid en wat u zelf al kunt doen? Dan kunt u terecht bij Duurzaam Zuidplas.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

VvE’s en duurzaamheid: woont u in een appartement binnen een VvE en wiltt u aan de slag met duurzaamheid? Het VvE Duurzaamheidsloket informeert u over de mogelijkheden voor subsidie en financiering.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

De ODMH adviseert de gemeenten Gouda, Bodegraven- Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen over hun monumentenbeleid en houdt, onder andere, toezicht op bouwactiviteiten tijdens restauraties.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven