Zuidplas

De Tweemanspolder Molen - Michielverbeek
De Tweemanspolder Molen
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek
59
59
148

Gemeente Zuidplas
Raadhuisplein 1
2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres
Postbus 100
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

www.zuidplas.nl
Gemeente@zuidplas.nl
0180 - 330300

Zuidplas is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente is ontstaan door een fusie van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. In de Zuidplaspolder in de gemeente is het laagste punt van Nederland te vinden (6,76 m onder NAP)

Monumenten

De gemeente Zuidplas kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Wilt u weten of u in een monument of beeldbepalend pand woont?  

Moordrecht - Dorpsstraat 26 - Michiel1972
Moordrecht - Dorpsstraat 26
Wikimedia Commons - Michiel1972
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Zuidplas kent één beschermd gezicht: Rijksbeschermd dorpsgezicht Moordrecht. Het dorpsgezicht Moordrecht is een opmerkelijk gaaf en goed herkenbaar voorbeeld van een grotendeels in de loop van de 18e , 19e en 20e eeuw op een oudere structuur heringevuld dijkdorp.

Monumentenzorg Zuidplas

De gemeente Zuidplas zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Zuidplas kent een eigen monumentenschildje. Wilt u een schildje aanvragen? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

In 2050 is Zuidplas een duurzame, toekomstbestendige en energieneutrale gemeente. Zuidplas is dan opgewassen is tegen de gevolgen van extreem weer en gaat zorgvuldig om met grondstoffen en afval. Wilt u meer weten over duurzaamheid en wat u zelf al kunt doen? Dan kunt u terecht bij Duurzaam Zuidplas.

Duurzaamheidsadvies

  • Via het Duurzaam Bouwloket kunt u een gratis telefonisch maatwerkadvies kunt aanvragen over de verduurzamingskansen voor uw woning. 
  • Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.
  • Het Restauratiefonds biedt een vergoeding aan voor een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies voor uw monument. 
  • Heeft u een rijksmonument? Mogelijk kunt u dan deelnemen aan het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten.

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • De gemeente Zuidplas wil zoveel mogelijk energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in de samenleving stimuleren. Als huiseigenaar of huurder kunt u een Duurzaamheidslening aanvragen voor een aantal energiebesparende maatregelen in en aan uw woning.
  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

VvE’s en duurzaamheid: woont u in een appartement binnen een VvE en wiltt u aan de slag met duurzaamheid? Het VvE Duurzaamheidsloket informeert u over de mogelijkheden voor subsidie en financiering.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

De ODMH adviseert de gemeenten Gouda, Bodegraven- Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen over hun monumentenbeleid en houdt, onder andere, toezicht op bouwactiviteiten tijdens restauraties.

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Meer monumenteninformatie

Naar boven