Zuidplas

De Tweemanspolder Molen - Michielverbeek
De Tweemanspolder Molen
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek
59
59

Gemeente Zuidplas
Raadhuisplein 1
2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres
Postbus 100
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

www.zuidplas.nl
Gemeente@zuidplas.nl
0180 - 330300

Zuidplas is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente is ontstaan door een fusie van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. In de Zuidplaspolder in de gemeente is het laagste punt van Nederland te vinden (6,76 m onder NAP)

Monumenten

De gemeente Zuidplas kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Wilt u weten of u in een monument of beeldbepalend pand woont? Bekijk de Monumentenlijst Zuidplas.  

Moordrecht - Dorpsstraat 26 - Michiel1972
Moordrecht - Dorpsstraat 26
Wikimedia Commons - Michiel1972

Monumentenlijst Zuidplas

Monumentenzorg Zuidplas

De gemeente Zuidplas zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

De ODMH adviseert de gemeenten Gouda, Bodegraven- Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen over hun monumentenbeleid en houdt, onder andere, toezicht op bouwactiviteiten tijdens restauraties.

Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven