Zevenaar

Sevenaer duiventoren - Peter van der Wielen
Sevenaer duiventoren
Credit
Wikimedia Commons - Peter van der Wielen
94
94
104

Gemeente Zevenaar 
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar 

Postadres
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

www.zevenaar.nl
gemeente@zevenaar.nl
0316 - 595111

Zevenaar is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente is genoemd naar de hoofdplaats Zevenaar. De gemeente heeft 12 kernen: Zevenaar, Aerdt, Angerlo, Babberich, Giesbeek, Herwen, Lathum, Lobith, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk en Tolkamer.

Monumenten

De gemeente Zevenaar kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een gemeentelijk monument woont?

Overzicht_van_de_panoven_-_Zevenaar_-_20420207_-_RCE
Rijksmonument de panoven te Zevenaar
Wikimedia Commons - P. van Galen

Archeologisch rijksmonument

De gemeente Zevenaar heeft een lange geschiedenis. Honderden jaren geleden woonden de Romeinen al in het gebied. Het gebied was de grens van het Romeinse rijk en staat tegenwoordig op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

De Romeinen hebben verschillende voorwerpen achtergelaten in de regio. Er zijn dan ook restanten van oude bouwwerken in het water en in de omgeving van De Bijland gevonden. In 1938 werd, bij de aanleg van de recreatieplas de Bijland de grafsteen van Marcus Mallius gevonden.

Reconstructie van de grafsteen van Marcus Mallius, gevonden aan de Herwensedijk 1 te Herwen
Reconstructie van de grafsteen van Marcus Mallius, gevonden aan de Herwensedijk 1 te Herwen
www.zevenaar.nl

Monumentenzorg Zevenaar 

De gemeente Zevenaar zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

Monumenteigenaren in de gemeente Zevenaar kunnen een gratis monumentenschildje aanvragen voor rijks- of gemeentelijk monument. Het betreft de eerder door de ANWB uitgegeven schildjes met een oranje of rood hoekje. Hier contact hierover kan men opnemen met het Klant Contact Center van de gemeente via 0316-595111.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Energieloket Zutphen helpt inwoners met vragen over verduurzaming. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Zevenaar.

De subsidie bedraagt een percentage van 25% van de kosten met een maximale subsidie van €3000. De subsidie kan eens per drie jaar worden aangevraagd. 

Buiten- en daarmee samenhangend binnen schilderwerk, voor zover het betreft de buitenramen, buitenkozijnen zijn voor 50% van de werkzaamheden subsidiabel. Het is ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor het lidmaatschap bij de Gelderse Monumentenwacht

Naast de gemeentelijke subsidie verstrekt ook de provincie Gelderland een subsidie voor instandhouding van gemeentelijke monumenten. Het provinciale subsidiedeel fluctueert jaarlijks. De gemeente Zevenaar kan u informeren over de hoogte van deze subsidie die u overigens ook via de gemeente Zevenaar aanvraagt.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Rijksmonumentale Buitenmolen te Zevenaar
Rijksmonumentale Buitenmolen te Zevenaar
Gemeente Zevenaar
Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven