Zevenaar

Sevenaer duiventoren - Peter van der Wielen
Sevenaer duiventoren
Credit
Wikimedia Commons - Peter van der Wielen
94
94

Gemeente Zevenaar 
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar 

Postadres
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

www.zevenaar.nl
gemeente@zevenaar.nl
0316 - 595111

Zevenaar is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente is genoemd naar de hoofdplaats Zevenaar. De overige kernen binnen de gemeente zijn: Aerdt, Angerlo, Babberich, Bahr, Bevermeer, Bingerden, Giesbeek, Herwen, Lathum, Lobith, Ooy, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk, Tolkamer en Tuindorp.

Monumenten

De gemeente Zevenaar kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een gemeentelijk monument woont?

Overzicht_van_de_panoven_-_Zevenaar_-_20420207_-_RCE
Rijksmonument de panoven te Zevenaar
Wikimedia Commons - P. van Galen

Monumentenzorg Zevenaar 

De gemeente Zevenaar zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Ga naar energieloket Zutphen of doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Zevenaar.

De subsidie bedraagt een percentage van 25% van de kosten met een maximale subsidie van €3000. De subsidie kan uitsluitend worden toegekend voor de kosten van onderhoudswerkzaamheden die een bedrag van € 500,00 te boven gaan.

Indien u zelf de werkzaamheden uitvoert zijn alleen de materiaalkosten subsidiabel die een bedrag van € 400.00 te boven gaan.

Buiten- en daarmee samenhangend binnen schilderwerk, voor zover het betreft de buitenramen, buitenkozijnen zijn voor 50% van de werkzaamheden subsidiabel.

Naast de gemeentelijke subsidie verstrekt ook de provincie Gelderland een subsidie voor instandhouding van gemeentelijke monumenten. Het provinciale subsidiedeel fluctueert jaarlijks. De gemeente Zevenaar kan u informeren over de hoogte van deze subsidie die u overigens ook via de gemeente Zevenaar aanvraagt.

Gelders Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een rijksmonument of gemeentelijk monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Meer monumenteninformatie

Naar boven