Noordenveld

Veenhuizen - Robert EA Harvey
Veenhuizen
Credit
Wikimedia Commons - Robert EA Harvey
239
239
50

Gemeente Noordenveld
Raadhuisstraat 1
Roden

Postadres
Postbus 109
9300 AC Roden

www.noordenveld.nl
postbus@noordenveld.nl
088 - 0508888

Noordenveld is een gemeente in het noorden van de provincie Drenthe in Nederland. De gemeente bestaat uit de voormalige gemeenten Norg, Peize en Roden. De naam van de gemeente is ontleend aan het historische dingspel Noordenveld.

Monumenten

De gemeente Noordenveld kent rijksmonumenten en provinciale monumenten. 

Tolhuis Foxwolde - Gouwenaar
Tolhuis Foxwolde
Wikimedia Commons - Gouwenaar
Veenhuizen - Vincent van den Hoven
Rijksmonumentale dienstwoning te Veenhuizen
Vincent van den Hoven

Veenhuizen

Veenhuizen is één van de voormalige Koloniën van Weldadigheid. 

Aan het begin van de negentiende eeuw vindt in de Verenigde Nederlanden een grootschalig maatschappelijk experiment plaats. Doel: een einde maken aan de armoede. De Maatschappij van Weldadigheid koopt vanaf 1818 grote, onontgonnen stukken land op. Daar worden in zeven jaar tijd zeven Koloniën van Weldadigheid opgericht: vijf in de Noordelijke Nederlanden en  twee in de Zuidelijke Nederlanden, wat nu de Belgische Kempen zijn.

Uit het hele land worden grote aantallen mensen en families in armoede ernaartoe gestuurd: om aan landbouw te doen, school te lopen en discipline aan te leren. Landlopers, bedelaars en ook weeskinderen worden gedwongen opgenomen.

In juli 2021 werd deze unieke waarde internationaal erkend en werden de Koloniën van Weldadigheid ingeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd gezicht

De gemeente Noordenveld kent 3 beschermde gezichten:

  • Beschermd dorpsgezicht Veenhuizen: Essentieel voor Veenhuizen is de directe relatie tussen functie en inrichting van het gebied. Deze inrichting is planmatig en rationeel, met een ordenende infrastructuur (kanalen, wijken en wegen), een daarvan afgeleid verkavelingspatroon, een sterk hiërarchische opzet met een grote afwisseling tussen open en besloten landschap. Het hele gebied toont een hechte ruimtelijkhistorische samenhang tussen bebouwing en omgeving, afgestemd op de bijzondere functie van het gebied, waardoor een groot deel ‘buitengebied’ in het beschermd gezicht is meegenomen.

  • Beschermd dorpsgezicht Westervelde en Zuidvelde: Westervelde en Zuidvelde zijn gelegen op de noordelijke lob van het Centrale Drentse zandgebied, onderdeel van het Drents plateau. Het ontstaan van beide kernen valt geheel binnen het historisch-cultuurlandschappelijke kader van het Drentse 'esdorpenlandschap'.

Monumentenzorg Noordenveld

De gemeente Noordenveld zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Noordenveld wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Wilt u energie besparen en uw woning verduurzamen? Informatie over mogelijke subsidies en regelingen vindt u bij het Drents Energieloket.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Rijksmonumentale boerderij aan De Zulthe 8 te Roden
Rijksmonumentale boerderij aan De Zulthe 8 te Roden
Gemeente Noordenveld

Drents Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een karakteristiek pand in Drenthe? Voor uw restauratie kunt u mogelijk een lening met lage rente aanvragen. Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor de Drentse Monumentenfonds-hypotheek. Voor karakteristiek bezit kunnen restauratiekosten (inclusief verduurzaming) en herbestemmingskosten gefinancierd en/of gesubsidieerd worden. 

Hoofdstraat 50 te Wolderwolde
Hoofdstraat 50 te Wolderwolde
Gemeente Noordenveld

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Voor sommige werkzaamheden heeft u geen omgevingsvergunning nodig.

  • Gewoon onderhoud zoals het bijhouden van schilderwerk in dezelfde kleuren en kleine reparaties met oorspronkelijke materialen
  • Aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Voor interne wijzigingen van het oorspronkelijke monument en veranderingen van het oude casco heeft u vaak wel een vergunning nodig
  • Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recente schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Twijfelt u of uw plannen haalbaar zijn? Vraag dan een vooroverleg aan. Wij toetsen uw plan aan het bestemmingsplan, de monumententoets en de welstandstoets. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden, die we later met de vergunningsaanvraag verrekenen. Bel dan 088 - 0508887 of mail postbus@noordenveld.nl om te overleggen of een afspraak te maken.

Meer monumenteninformatie

Naar boven