Laren

Grafheuvels op de Westerheide bij Laren - jan dijkstra
Grafheuvels op de Westerheide bij Laren
Credit
Wikimedia Commons - Jan Dijkstra
95
95
8
145

Gemeente Laren

BEL Combinatie
Zuidersingel 5
3755 AZ Eemnes

Raadhuis Laren
Eemnesserweg 19
1251 NA Laren

Postbus 71
3755 ZH Eemnes

www.laren.nl
info@laren.nl
14035

Laren is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen. Van oorsprong is het een brink- of esdorp. Laren is samen met buurdorp Blaricum een van de rijkste gemeenten van Nederland.

Monumenten

De gemeente Laren kent rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Sintjansbasiliek Laren - M.Minderhoud
Sintjansbasiliek Laren
Wikimedia Commons - M.Minderhoud
Afbeelding
Stadsaanzicht

Geschermd Gezicht

De gemeente Laren kent 1 beschermd gezicht: beschermd gezicht Laren - BrinkHet beschermd dorpsgezicht Brink in het centrum van het dorp Laren bestaat uit de historische kern met een oude dorpsstructuur en overwegend boerderijbebouwing en de, deels daarin verweven, wegen en bebouwing uit de periode van na 1850.

Monumentenzorg Laren

De gemeente Laren zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven