Heeze-Leende

Boerderij van het Noord-Brabantse langgeveltype, versierd bovenlicht - Rosemoon
Boerderij van het Noord-Brabantse langgeveltype, versierd bovenlicht
Credit
Rosemoon
46
46
46

Gemeente Heeze-Leende
Jan Deckersstraat 2
5591 HS Heeze

Postadres
Postbus 10.000
5590 GA Heeze

www.heeze-leende.nl
postbus@heeze-leende.nl
040 - 2241400

Heeze-Leende is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit de kernen Bruggerhuizen, Euvelwegen, Heeze (gemeentehuis), Heezerenbosch, Kerkhof, Kreijl, Leende, Leenderstrijp, Oosterik, Rul, Sterksel, Ginderover, Strabrecht en Ven. Het buitengebied bestaat vooral uit natuurgebieden zoals de Strabrechtse Heide, de Herbertusbossen, het Leenderbos en de Groote Heide. In de gemeente liggen ook het gehucht Bruggerhuizen aan de Tongelreep en het in Nederland gelegen deel van de Achelse Kluis.

Monumenten

De gemeente Heeze-Leende kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Sint Nicasiuskapel, Heeze - Rosemoon
Sint Nicasiuskapel, Heeze
Wikimedia Commons - Rosemoon

Erfgoed in gemeente Heeze-Leende

Afbeelding
Stadsaanzicht

Cultuurhistorisch waardevolle kern

Gemeente Heeze-Leende kent een cultuurhistorisch waardevolle kern: Leenderstrijp. Het Brabantse gehucht Leenderstrijp is te typeren als een kransakkerdorp. De kern wordt gevormd door het gebied tussen de Strijperstraat en de Hoogeindseweg. De naam 'Strijp' betekent 'streep' of 'rij' en verwijst naar een reeks boerderijen of naar langgerekte percelen grond. Lees meer over Leenderstrijp in de Welstandnota Heeze-Leende 2013 "De Sgonste Parels”.

Monumentenzorg Heeze-Leende

De gemeente Heeze-Leende zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Erfgoedkaart

De omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft voor een aantal gemeentes een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd en in beeld gebracht door middel van de Erfgoedkaart. 

In de bijbehorende Catalogus kunt u een uitgebreide inventarisatie vinden van alle cultuurhistorische waarden in de gemeente Heeze-Leende. Het betreft hier de landschapsgeschiedenis, bewoningsgeschiedenis en het archeologische verhaal. 

Wilt u meer weten over het beleid met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie in gemeente Heeze-Leende? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Heeze-Leende heeft een monumentenschildje beschikbaar voor monumenten in de gemeente. Wilt u een schildje aanvragen? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Energieloket Heeze-Leende helpt inwoners met vragen over verduurzaming. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente. 

De bijdrage in de onderhoudskosten bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van €7.500 eenmaal per 3 jaar.

Het is mogelijk om de kosten voor een inspectierapport van de Monumentenwacht Noord-Brabant op te geven als subsidiabele kosten. 

In de subsidieverordening kunt u meer lezen over de mogelijkheden en de voorwaarden. 

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen. 

Vraag daarna bij de gemeente naar het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Monumentencommissie

De monumentencommissie is een adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders adviseert over alle zaken die de cultuurhistorie in de gemeente aangaan. De commissie beoordeelt plannen voor restauratie en onderhoud, subsidieverzoeken en veranderingen aan monumenten, ook in bouwtechnische zin. Ze adviseert altijd in procedures voor aanwijzing tot gemeentelijk monument en vaak ook over ruimtelijke planvorming waarbij cultuurhistorie in het geding is. Ook is de commissie betrokken bij vergunningen rondom wijzigingen of veranderingen aan zowel gemeentelijke als rijksmonumenten.

Meer monumenteninformatie

Naar boven