Heerde

Netherlands,  Veluwe, Heerde, Renderklippen, Pluizenmeer - Vincent van Zeijst
Netherlands, Veluwe, Heerde, Renderklippen, Pluizenmeer
Credit
Wikimedia Commons - - Vincent van Zeijst
63
63
63

Gemeente Heerde
Bezoekadres
Eperweg 5
8181 ET Heerde
Postadres
Postbus 175
8180 AD Heerde

gemeente@heerde.nl
0578 - 699494
www.heerde.nl

Heerde is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland, aan de rand van de Veluwe. De hoofdplaats is Heerde. Heerde is een Cittaslow-gemeente. Cittaslow is een internationaal keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren.

Monumenten

De gemeente Heerde kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont?

Heerde - koosg
Heerde
Wikimedia Commons - koosg

Monumentenzorg Heerde

De gemeente Heerde zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Monumenten - vergunningvrij werkzaamheden

Uitvoeringsvoorschriften duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Energieloket Heerde helpt inwoners met vragen over verduurzaming. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

De gemeente heeft een jaarlijks subsidiebudget voor een bijdrage in de kosten in onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Voor onderhoud is dit 20% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,--. Eénmaal per 5 jaar. Voor restauratie is dit 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,--. Eénmaal per 15 jaar.

Subsidie moet worden aangevraagd in het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd of met de werkzaamheden wordt begonnen. Dus de subsidie voor werkzaamheden in 2023.moet uiterlijk op 31 december 2022 worden aangevraagd.

Subsidie kan worden aangevraagd voor zowel vergunningvrije als vergunningplichtige werkzaamheden.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven