Elburg

Monument in Elburg
Monument in Elburg
Credit
Restauratiefonds
324
324
221

Gemeente Elburg 
Zuiderzeestraatweg Oost 19
Postbus 70
8080 AB Elburg
0525- 688688
gemeente@elburg.nl
www.elburg.nl

Gemeente Elburg is gelegen in de provincie Gelderland, aan het Veluwemeer en het Drontermeer. De hoofdplaats van de gemeente is Elburg. Andere kernen binnen de gemeente Elburg zijn 't Harde en Doornspijk alsmede buurtschap Hoge Enk en voormalige buurtschap Oostendorp, dat aan Elburg is vastgegroeid. Elburg was tot 1798 een van de vijf steden in het Kwartier van Veluwe die in hoge mate zelfbestuur hadden en vertegenwoordigers naar de Statenvergadering in Arnhem stuurden.

Monumenten in Elburg

De gemeente Elburg kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarbij is een deel van Elburg een beschermd stadsgezicht

Elburg Nunspeterweg 1-5
Elburg Nunspeterweg 1-5
Wikimedia Commons - HenkvD

Monumentenzorg Elburg

De gemeente Elburg zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Om de waarden en de uitstraling van monumenten, stoepen en paden in stand te houden zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden en/of subsidies voor een eigenaar van een monument of voor stoepen en kerkenpaden. De soort ondersteuning is onderverdeeld naar het type object.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie monumenten

De gemeente Elburg stelt een subsidie beschikbaar voor het regulier onderhoud of de restauratie van gemeentelijke monumenten. Hierbij kunt u denken aan buitenschilderwerk, onderhoud aan rieten daken, onderhoud aan goten en hemelwaterafvoeren of verbetering en herstel van constructies. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een wijziging van een monument is meestal een omgevingsvergunning vereist. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Elburg 1649
Elburg 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Elburg

De geschiedenis van Elburg gaat terug tot het jaar 796 en in 1233 kreeg Elburg stadsrechten. Tussen 1392 en 1396 is de stad volledig herbouwd en sindsdien heeft Elburg zijn huidige vorm. Het ontwerp van de vesting is gebaseerd op het principe van de gulden snede, een zeldzaamheid in de stedenbouw. Aan dit bijzondere uitgangspunt dankt de stad zijn kenmerkende vorm met het rechthoekige stratenpatroon. De ligging van Elburg aan de randmeren zorgde voor een bloeiende handel. Sinds 1367 maakte Elburg deel uit van de Hanze

Meer monumenten informatie

Naar boven