Elburg

Monument in Elburg
Monument in Elburg
Credit
Restauratiefonds
325
325

Gemeente Elburg 
Zuiderzeestraatweg Oost 19
Postbus 70
8080 AB Elburg
0525- 688688
gemeente@elburg.nl
www.elburg.nl

Gemeente Elburg is gelegen in de provincie Gelderland, aan het Veluwemeer en het Drontermeer. De hoofdplaats van de gemeente is Elburg. Andere kernen binnen de gemeente Elburg zijn 't Harde en Doornspijk alsmede buurtschap Hoge Enk en voormalige buurtschap Oostendorp, dat aan Elburg is vastgegroeid. Elburg was tot 1798 een van de vijf steden in het Kwartier van Veluwe die in hoge mate zelfbestuur hadden en vertegenwoordigers naar de Statenvergadering in Arnhem stuurden.

Monumenten in Elburg

De gemeente Elburg kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarbij is een deel van Elburg een beschermd stadsgezicht

Elburg Nunspeterweg 1-5
Elburg Nunspeterweg 1-5
Wikimedia Commons - HenkvD

Monumentenzorg Elburg

De gemeente Elburg zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Om de waarden en de uitstraling van monumenten, stoepen en paden in stand te houden zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden en/of subsidies voor een eigenaar van een monument of voor stoepen en kerkenpaden. De soort ondersteuning is onderverdeeld naar het type object.

Afbeelding
Toolbox

Subsidie monumenten

De gemeente Elburg stelt een subsidie beschikbaar voor het regulier onderhoud of de restauratie van gemeentelijke monumenten. Hierbij kunt u denken aan buitenschilderwerk, onderhoud aan rieten daken, onderhoud aan goten en hemelwaterafvoeren of verbetering en herstel van constructies. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

In Elburg nemen bewoners, bedrijven en de gemeente initiatief om Elburg te verduurzamen. Het Duurzaamheidsloket van de Noord-Veluwe geeft actuele informatie en nieuwsberichten rondom het thema duurzaamheid. Doe bijvoorbeeld een check om uw woning energiezuinig te maken, win advies in bij een van de onafhankelijke adviseurs of vindt meer informatie over subsidies en leningen.

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een wijziging van een monument is meestal een omgevingsvergunning vereist. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?

Elburg 1649
Elburg 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Elburg

De geschiedenis van Elburg gaat terug tot het jaar 796 en in 1233 kreeg Elburg stadsrechten. Tussen 1392 en 1396 is de stad volledig herbouwd en sindsdien heeft Elburg zijn huidige vorm. Het ontwerp van de vesting is gebaseerd op het principe van de gulden snede, een zeldzaamheid in de stedenbouw. Aan dit bijzondere uitgangspunt dankt de stad zijn kenmerkende vorm met het rechthoekige stratenpatroon. De ligging van Elburg aan de randmeren zorgde voor een bloeiende handel. Sinds 1367 maakte Elburg deel uit van de Hanze

Naar boven