Monumenten in 't Harde

Een binnenplaats van een monumentaal pand met bomen en heggen
34
34

Monumenten

 • Rijksmonument

  Arsenaal

  ARSENAAL gelegen in het "benedenkamp", gebouwd in 1879 voor de berging van artilleriematerieel en kampementseffecten. Oorspronkelijk hadden de beide kopgevels een gelijke indeling. De oostgevel is verbouwd, waarbij de dubbele deuren vervangen zijn door vensters.

 • Rijksmonument

  Bovendwarsweg 61

  Midden 19e eeuws, ten dele witgepleisterd landarbeidershuisje onder met riet gedekt zadeldak met wolfeind (voor) en een iets opgenomen schild (achter). In de voorgevel een strokendeur, een breed 15-ruits schuifraam met luiken en een 4-ruits raam. In de rechter zijgevel een venster met luik.

  WikiMedia
 • Rijksmonument

  De Rozenberg

  Fraai gelegen BOERDERIJ "De Rozenberg", eerste helft 19e eeuw. Dwars voor de stal gebouwd woonhuis gedekt door een pannen schilddak; stal onder pannen wolfdak. In het woongedeelte vensters met luiken en 20-ruitsschuiframen.

  WikiMedia
 • Rijksmonument

  Eperweg 1

  Fraaie boerderij onder hoog, rieten wolfdak, dat uitsteekt boven de voorgevel. Gedateerd op een anker: 1853. Vensters met luiken en 20-ruitsschuiframen. Op het erf oude wagenschuren en roedenbergen.

  WikiMedia
 • Rijksmonument

  Eperweg 149

  URINOIR gelegen in het noordelijke deel van het bovenkamp en met de voorzijde aan de Hessenweg een der belangrijkste hoofdassen. Het openbare toiletgebouwtje bezit een plattegrond van een ongelijkzijdige zeshoek.

 • Rijksmonument

  Eperweg 149

  Het Artillerie Schietkamp is een militair complex dat in korte tijd tussen 1877 en 1885 is aangelegd. De oorspronkelijke aanleg van het kamp is nog goed herkenbaar, mede doordat het ruimtelijk karakter sindsdien nauwelijks is gewijzigd.

 • Rijksmonument

  Eperweg 149

  In 1880 gebouwd paviljoen waarin plaats was voor vier lijders aan besmettelijke ziekten. De architectuur en detaillering komen overeen met het Ambulance-gebouw. Waarschijnlijk is ook dit gebouw van oorsprong niet gepleisterd geweest.

 • Rijksmonument

  Eperweg 149

  Ambulance gebouwd in 1880 voor huisvesting van maximaal 16 zieken, woning voor de officier van gezondheid, apotheek en badkamers. Tot dan toe werden zieken verpleegd in een tent of afgevoerd naar een hospitaal te Kampen. In 1897 is een van de badkamers gewijzigd in een operatiekamer.

 • Rijksmonument

  Eperweg 5

  Kleine Veluwse boerderij onder rieten wolfdak, eerste helft 19e eeuw. Vensters met luiken en 20-ruitsschuiframen. Deur met geprofileerd kalf. Oude roedenbergen op het erf.

  WikiMedia
 • Rijksmonument

  Kampwachterswoning

  Kampwachterswoning gelegen in het 'benedenkamp' met nok evenwijdig aan de Kon. Julianaweg. Gebouwd in 1879 als woonhuis voor "den conducteur der artillerie". In 1884 verhuisd deze naar de overzijde van de weg en wordt de kampwacht hier ondergebracht.

Naar boven