Brummen

Brummen-cortenoeverseweg - Pim van Tend
Brummen, Cortenoeverseweg - Pim van Tend
Credit
Wikimedia Commons - Pim van Tend
109
109

Gemeente Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen

Postbus
Postbus 5
6970 AA Brummen

www.brummen.nl
gemeente@brummen.nl
0575-568233  

Brummen is een plaats in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is de hoofdplaats en de op een na grootste plaats van de gemeente Brummen. Overige kernen in de gemeente zijn: Broek, Cortenoever, Empe, Hall, Leuvenheim, Oeken, Tonden en Voorstonden. Brummen ligt tussen Zutphen en Dieren, op korte afstand van de rivier de IJssel.

Monumenten

De gemeente Brummen kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Voorstonden - Kasteelbeer
Voorstonden
Wikimedia Commons - Kasteelbeer

Monumentenzorg Brummen

De gemeente Brummen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen? 

Naar boven