Brummen

Brummen-cortenoeverseweg - Pim van Tend
Brummen, Cortenoeverseweg - Pim van Tend
Credit
Wikimedia Commons - Pim van Tend
109
109
79

Gemeente Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen

Postbus
Postbus 5
6970 AA Brummen

www.brummen.nl
gemeente@brummen.nl
0575-568233  

Brummen is een plaats in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is de hoofdplaats en de op een na grootste plaats van de gemeente Brummen. Overige kernen in de gemeente zijn: Broek, Cortenoever, Empe, Hall, Leuvenheim, Oeken, Tonden en Voorstonden. Brummen ligt tussen Zutphen en Dieren, op korte afstand van de rivier de IJssel.

Monumenten

De gemeente Brummen kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Voorstonden - Kasteelbeer
Voorstonden
Wikimedia Commons - Kasteelbeer

Monumentenzorg Brummen

De gemeente Brummen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Op het Regionale Energieloket vindt u tips en adviezen om uw huis te verduurzamen.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Brummen

De omgeving waar Brummen in ligt wordt al duizenden jaren bewoond. Over de oudste geschiedenis is echter weinig bekend. De naam "Brummen" duikt voor het eerst op in een oorkonde waarin een aantal landerijen geschonken worden van graaf Wrachari aan Liudger. In die oorkonde wordt gesproken van Brimnum, in 794. De gemeente Brummen behoorde tot het Kwartier van Veluwe en was tot aan de Franse overheersing, samen met Renkum en Rheden, een van de drie schoutambten van het richterambt Veluwezoom. Sinds 1813 bestaat de huidige Gemeente Brummen. 

Meer monumenteninformatie

Naar boven