Brummen

Brummen-cortenoeverseweg - Pim van Tend
Brummen, Cortenoeverseweg - Pim van Tend
Credit
Wikimedia Commons - Pim van Tend
109
109
79

Gemeente Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen

Postbus
Postbus 5
6970 AA Brummen

www.brummen.nl
gemeente@brummen.nl
0575-568233  

Brummen is een plaats in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is de hoofdplaats en de op een na grootste plaats van de gemeente Brummen. Overige kernen in de gemeente zijn: Broek, Cortenoever, Empe, Hall, Leuvenheim, Oeken, Tonden en Voorstonden. Brummen ligt tussen Zutphen en Dieren, op korte afstand van de rivier de IJssel.

Monumenten

De gemeente Brummen kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Voorstonden - Kasteelbeer
Voorstonden
Wikimedia Commons - Kasteelbeer

Monumentenzorg Brummen

De gemeente Brummen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Op het Regionale Energieloket vindt u tips en adviezen om uw huis te verduurzamen.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • De gemeente Brummen stelt een lening beschikbaar voor het verduurzamen van uw woning.
  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
  • Voor het verduurzamen van monumenten kunt u ook een aanvraag doen voor het Gelders Monumentenfonds

Gelders Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een rijksmonument of gemeentelijk monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen? 

Geschiedenis Brummen

De omgeving waar Brummen in ligt wordt al duizenden jaren bewoond. Over de oudste geschiedenis is echter weinig bekend. De naam "Brummen" duikt voor het eerst op in een oorkonde waarin een aantal landerijen geschonken worden van graaf Wrachari aan Liudger. In die oorkonde wordt gesproken van Brimnum, in 794. De gemeente Brummen behoorde tot het Kwartier van Veluwe en was tot aan de Franse overheersing, samen met Renkum en Rheden, een van de drie schoutambten van het richterambt Veluwezoom. Sinds 1813 bestaat de huidige Gemeente Brummen. 

Meer monumenteninformatie

Naar boven