Aalten

Aalten, voormalig stoomweverij
Aalten, voormalig stoomweverij
Credit
Stefan Ammerlaan photography
62
62
189

Gemeenten Aalten
Hofstraat 8,
7121 DM Aalten

Postadres 
Postbus 119
7120 AC Aalten

www.aalten.nl
gemeente@aalten.nl
T 0543 - 493333

Aalten is een gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Gelderland, en ligt tegen de Duitse grens. De gemeente Aalten bestaat uit de 2 hoofdkernen Aalten en Dinxperlo, het vestingstadje Bredevoort en de kleine kernen Barlo, De Heurne, Haart, Lintelo en IJzerlo. Daarnaast kent het buitengebied een aantal buurtschappen, te weten Barlo, Dale, De Heurne, Haart, Heurne, 't Klooster, Lintelo en IJzerlo.

Monumenten

De gemeente Aalten kent rijksmonumentengemeentelijke monumenten en 2 beschermde gezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Gm Aalten, bredevoortsestraatweg - Pim van Tend
Gemeentelijk monument te Aalten aan de Bredevoortsestraatweg
Wikimedia commons - Pim van Tend
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

De gemeente Aalten kent 2 beschermde gezichten: 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Aalten heeft eigen monumentenschildjes beschikbaar voor gemeentelijke monumenten. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat nog geen monumentenschildje heeft? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Gemeente Aalten heeft de ambitie is om in het jaar 2030 in Aalten energieneutraal te zijn. Het Agem Energieloket werkt in opdracht van de gemeente Aalten en informeert bewoners en ondernemers over de mogelijkheden om woning of bedrijfspand te verduurzamen en de financiering hiervan. Hier vindt u informatie over welke bespaar- en energie opwekprogramma's, subsidies en leningen op dit moment beschikbaar zijn. 

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidiemogelijkheden

De gemeente Aalten stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud of restauratie van monumenten:

  • Subsidie onderhoud of restauratie;
  • Subsidie onderhoud of restauratie molens;
  • De gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben een collectief abonnement afgesloten voor de gemeentelijke monumenten bij de Stichting Monumentenwacht Gelderland;
  • Stimuleringslening instandhouding gemeentelijke.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Wet- en regelgeving

De gemeente Aalten zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Daarnaast heeft de gemeente Aalten samen met de gemeente Oost Gelre en Winterswijk een 'Arfgoodnota Oost Achterhook' opgesteld in het Achterhoeks. Meer informatie over deze samenwerking is te vinden op de website Erfgoed Oost Achterhoek

Erfgoednota Achterhooks 2021-2024
Erfgoednota Achterhooks 2021-2024
Gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk

Arfgoodnota Oost Achterhook

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Neem vóórdat u de vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over omgevingsvergunningen voor monumenten. 

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Aalten

Het dorp Aalten is ontstaan in de achtste eeuw toen Karel de Grote de Saksische stammen in de regio aan zich onderwierp. Op de Markt in Aalten vindt u de oude Helenakerk met bijzondere muurschilderingen waaronder een zeldzame muurschildering van St. Helena en haar zoon, de Romeinse keizer Constantijn de Grote. In Aalten is nog een stelsel van ‘gängeskes’. De gängeskes verbonden vroeger de uitvalswegen met daaraan boerderijen met de tuinen van bewoners van het dorp.

Het kleine stadje Bredevoort was vroeger het bestuurscentrum van het oostelijke deel van de Achterhoek. Op de plek waar nu het gebouw Boek op ’t Zand staat, stond in de middeleeuwen een burcht.

Dinxperlo wordt voor het eerst in 1260 vermeld, maar al vele eeuwen eerder zijn hier de eerste boerderijen gesticht. De grens met Duitsland loopt tussen de dorpen Dinxperlo en Suderwick. Dinxperlo staat daarnaast bekend om het kleinste kerkje van Nederland, genaamd De Rietstap.

Naar boven