Aalten

Aalten, voormalig stoomweverij
Aalten, voormalig stoomweverij
Credit
Stefan Ammerlaan photography
62
62

Gemeenten Aalten
Hofstraat 8,
7121 DM Aalten

Postadres 
Postbus 119
7120 AC Aalten

www.aalten.nl
gemeente@aalten.nl
T 0543 - 493333

Aalten is een gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Gelderland, en ligt tegen de Duitse grens. De gemeente Aalten bestaat uit de 2 hoofdkernen Aalten en Dinxperlo, het vestingstadje Bredevoort en de kleine kernen Barlo, De Heurne, Haart, Lintelo en IJzerlo. Daarnaast kent het buitengebied een aantal buurtschappen, te weten Barlo, Dale, De Heurne, Haart, Heurne, 't Klooster, Lintelo en IJzerlo.

Monumenten

De gemeente Aalten kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Gm Aalten, bredevoortsestraatweg - Pim van Tend

Monumentenzorg Aalten

De gemeente Aalten zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? Dan kunt u de Erfgoedverordening van de gemeente Aalten raadplegen.

Daarnaast heeft de gemeente Aalten samen met de gemeente Oost Gelre en Winterswijk een 'Arfgoodnota Oost Achterhook' opgesteld in het Achterhoeks. Meer informatie over deze samenwerking is te vinden op de website Erfgoed Oost Achterhoek

Erfgoednota Achterhooks 2021-2024
Erfgoednota Achterhooks 2021-2024
Gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk

Arfgoodnota Oost Achterhook

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Gemeente Aalten heeft de ambitie is om in het jaar 2030 in Aalten energieneutraal te zijn. Het Agem Energieloket werkt in opdracht van de gemeente Aalten en informeert bewoners en ondernemers over de mogelijkheden om woning of bedrijfspand te verduurzamen en de financiering hiervan. Hier vindt u informatie over welke bespaar- en energie opwekprogramma's, subsidies en leningen op dit moment beschikbaar zijn.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Gemeente Aalten wil inwoners met deze regeling ondersteunen bij het nemen van duurzame maatregelen in en aan hun woning. Huiseigenaren kunnen tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om hun woning toekomstbestendiger te maken met de Toekomstbestendig Wonen Lening. Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

De gemeente Aalten stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud of restauratie van gemeentelijke monumenten. Aanvragen kunnen vanaf 1 januari van het betreffende boekjaar worden ingediend.

De subsidie in de kosten van onderhoud van gemeentelijke monumenten bedraagt 20% van het totaal van de door de gemeente subsidiabel geachte kosten tot een maximumsubsidie van € 5.000 per aanvraag. De subsidiabele kosten dienen hoger te zijn dan € 1.500. Per gemeentelijk monument wordt maximaal één onderhoudsbijdrage per jaar toegekend.

De subsidie in de kosten van de restauratie van gemeentelijke monumenten bedraagt ten hoogste 20% van het totaal van de door de gemeente subsidiabel geachte kosten tot een maximumsubsidie van € 20.000 per aanvraag. De subsidiabele kosten dienen hoger te zijn dan € 1.500. Per gemeentelijk monument wordt maximaal één restauratiebijdrage per jaar toegekend.

De gemeente kent ook een mogelijkheid om een lening af te sluiten voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument: stimuleringslening monumenten Aalten

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Neem vóórdat u de vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over omgevingsvergunningen voor monumenten. 

Heeft u verbouwplannen?  

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Aalten heeft eigen monumentenschildjes beschikbaar voor gemeentelijke monumenten. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat nog geen monumentenschildje heeft? 

Geschiedenis Aalten

Het dorp Aalten is ontstaan in de achtste eeuw toen Karel de Grote de Saksische stammen in de regio aan zich onderwierp. Op de Markt in Aalten vindt u de oude Helenakerk met bijzondere muurschilderingen waaronder een zeldzame muurschildering van St. Helena en haar zoon, de Romeinse keizer Constantijn de Grote. In Aalten is nog een stelsel van ‘gängeskes’. De gängeskes verbonden vroeger de uitvalswegen met daaraan boerderijen met de tuinen van bewoners van het dorp.

Het kleine stadje Bredevoort was vroeger het bestuurscentrum van het oostelijke deel van de Achterhoek. Op de plek waar nu het gebouw Boek op ’t Zand staat, stond in de middeleeuwen een burcht.

Dinxperlo wordt voor het eerst in 1260 vermeld, maar al vele eeuwen eerder zijn hier de eerste boerderijen gesticht. De grens met Duitsland loopt tussen de dorpen Dinxperlo en Suderwick. Dinxperlo staat daarnaast bekend om het kleinste kerkje van Nederland, genaamd De Rietstap.

Naar boven