Stichting Bouwgarant

BouwGarant biedt kwaliteit, een garantieregeling en onafhankelijke conflictbemiddeling. De garantie bestaat uit drie onderdelen.

Afbeelding
Uitvoering

De verschillende garanties

 • afbouw/verbouwgarantie: gaat de aannemer tijdens de verbouwing failliet, dan zorgt de Stichting BouwGarant dat het werk wordt afgemaakt door een andere BouwGarant-aannemer. Let op! de VerBOUWgarantie moet u wel zelf sluiten. In deze garantie kunt u kiezen voor een insolventieverzekering;
 • herstelgarantie: als de aannemer een gebrek niet (meer) wil of kan herstellen, zorgt de Stichting voor het herstel;
 • constructieve garantie: gebreken aan de fundering, het dragende gedeelte van het dak, vloeren of muren die het gevolg zijn van de uitgevoerde verbouwing, worden hersteld door de Stichting.
 • Transformatiegarantie: Steeds vaker worden bij BouwGarant projecten aangemeld waarbij een bestaand pand (bijvoorbeeld school, bank of kantoor) wordt getransformeerd naar woningen. Voor de opdrachtgever / toekomstige bewoner is het dan belangrijk dat niet alleen de nieuw aangebrachte onderdelen worden gegarandeerd maar ook de bestaande.
   
 • De kosten voor de garantie zijn afhankelijk van de aanneemsom. Voordat u een beroep doet op de garantieregeling moet u de tekortkoming eerst melden bij de aannemer. Pas als deze niet tot herstel overgaat, kunt u zich tot Stichting BouwGarant wenden. Wilt u meer informatie over deze garantieregeling, neem dan contact op met Stichting BouwGarant.

  Is een waarborg van de Stichting BouwGarant niet mogelijk, dan kunt u de aannemer om een bankgarantie vragen. Dit is een schriftelijke verklaring van de bank dat zij een bedrag aan u uitkeert als de aannemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. De bankgarantie kost wel geld. De aannemer zal deze kosten aan u doorberekenen.

  Naar boven