U bent hier

Alles over

Monumentaal schilderwerk

Onderzoek, voorbereiding en aanpak

Uw eerste vraag: is ingrijpen nodig?

Stel uzelf allereerst de vraag waarom ingrijpen nodig is. Wilt u graag een andere kleur, is het technisch noodzakelijk of wilt u bijvoorbeeld een schildering restaureren of aan het zicht onttrekken? Uitgangspunt is altijd: behoud gaat voor vernieuwen.

Aangetroffen situatie in een wevershuisje in LeidenAangetroffen situatie in een wevershuisje in Leiden. Fotografie: Architektenburo Veldman Rietbroek Smit

Vergunning nodig?

Ga voor vooroverleg naar uw gemeente. Zij kunnen u helpen uw wens af te stemmen op de monumentale waarden en de technische mogelijkheden. Zij weten bovendien of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Soms begeleidt de gemeente de vervolgstappen.

Ga op onderzoek uit

Oude verflagen en andere afwerkingen zoals behang, zeggen iets over de geschiedenis van uw monument en de gebruikers. Informatie over de gebruiks- en kleurgeschiedenis geeft u inzicht in de samenhang tussen wat technisch nodig is en wat historisch interessant is. U hebt deze informatie nodig om te weten welke werkzaamheden nodig of mogelijk zijn.

Zelf een begin maken

U kunt als eigenaar een begin maken met het verzamelen van informatie zoals publicaties, bouwhistorische rapporten, tekeningen en foto’s. Het scheelt in de kosten en helpt u betere plannen maken.

Bronnen voor uw onderzoek:

  • Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed: monumentenregister, website en bibliotheek voor rijksmonumenten
  • gemeente
  • overige archieven en internet (zie links)
  • eerdere bewoners of gebruikers

Het boek Op zoek naar huis, straat of buurt, handleiding voor historisch huizenonderzoek, geschreven door K. van der Wiel (uitgeverij Verloren b.v.) geeft meer tips over het verzamelen van informatie.

Deskundigen inschakelen voor inventarisatie en onderzoek

U kunt een behandelvoorstel laten opmaken om te weten welke werkzaamheden uw pand nodig heeft. Dit voorstel dient als basis voor uw keuzes en kan een indieningsvereiste zijn bij een vergunningaanvraag.

Om te weten welke vragen nog beantwoord moeten worden en welk eventueel vervolgonderzoek nodig is om een behandelplan vast te stellen, laat u eerst een cultuurhistorische- of schade-inventarisatie uitvoeren door een deskundige marktpartij.

  • Cultuurhistorische inventarisatie: verduidelijkt de historische toestand. Onderzoek naar bijvoorbeeld gebouw, gebruikersgeschiedenis, interieur, kleurafwerking
  • Schade-inventarisatie: legt de technische toestand van het schilderwerk vast.

Kijk voor meer informatie over kleurhistorisch onderzoek op cultureelerfgoed.nl.

Aanpak na onderzoek

Na uw vooroverleg met de gemeente en het (voor)onderzoek maakt u keuzes. Benoem deze in een programma van eisen en leg vast welke monumentale waarden behouden of hersteld moeten worden. Verwerk dit tot een plan van aanpak. Dit vormt de basis voor een werkomschrijving, begroting, offerte en uiteindelijk een duidelijke opdracht voor de uitvoering.

Werk samen en wissel informatie uit

Werk samen met alle betrokken partijen om de opdracht voor iedereen helder te krijgen en uit te werken in plannen. Wissel alle informatie onderling uit en stem goed met elkaar af. Zie ook de pagina over specialisten in schilderwerk voor meer tips.
 

Zie ook