Flevoland

Flevoland
Schokland
Credit
Opmeer reports
109
109
191

Provincie Flevoland
Tel: 0320 26 52 65
provincie@flevoland.nl
www.flevoland.nl

Afdeling Economie en Samenleving
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad

De provincie Flevoland zet zich in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Flevolanders. Flevoland kent uniek erfgoed maar ook spraakmakende landschapskunst. De provincie is een combinatie van nieuw en oud land, van steden en platteland.
Schokland-opeer reports
Schokland
Opmeer reports

In het Erfgoedprogramma staat wat de provincie doet voor het beschermen en beleefbaar maken van het Flevolands erfgoed en deze inzetten als inspiratie bij ruimtelijke ontwikkelingen.

De provincie Flevoland draagt het verhaal van Flevoland uit in vier thema’s:

  • Flevoland als kunstwerk
  • Iconen van de Wederopbouw
  • Flevoland Waterland
  • Sporen van het oude land

Cultuurhistorische waardenkaart Flevoland

Op de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Flevoland staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie.

Uitzicht over het water Urk
Uitzicht over het water bij Urk
Vincent van den Hoven
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Flevoland staat bekend om haar windmolens. Bijna een kwart van alle windenergie komt uit onze provincie. Maar ook op andere gebieden is Flevoland actief om de energie in Flevoland zo duurzaam mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met zonne-energie en warmte uit de bodem of water. En dat doet de provincie niet alleen, maar altijd in samenwerking met andere overheden, organisaties en de Flevolanders zelf. Wilt u besparen op energiekosten en comfortabel wonen? Het energieloket Flevoland helpt om de mogelijkheden in kaart te brengen. 

Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Gebouweigenaren moeten aan de slag met het verduurzamen van hun gebouwen. Dat geldt ook voor klein maatschappelijk vastgoedeigenaren. Bent u eigenaar van klein maatschappelijk vastgoed en kunt u expertise en capaciteit gebruiken om uw gebouw(en) te verduurzamen? Dan komt u in aanmerking voor ondersteuning en advies vanuit het ontzorgingsprogramma klein maatschappelijk vastgoed van de provincie Flevoland.

Let op: De bekostiging van verduurzamingsmaatregelen zelf valt hier dus niet onder.

Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. U krijgt subsidie voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen.

Het is op dit moment niet mogelijk DUMAVA aan te vragen. De regeling is eerder gesloten dan verwacht, omdat het budget overtekend is. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend, dan er geld beschikbaar is. DUMAVA gaat begin januari 2024 nog een keer open.

Cultuurfonds Flevoland

Het Cultuurfonds in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt. Stichtingen en verenigingen kunnen hier een aanvraag indienen voor ondersteuning van hun project.

Lelyprijs
De Lelyprijs wordt sinds 1996 uitgereikt door het Cultuurfonds Flevoland aan personen of verenigingen die zich onverplicht en buiten de beroepensfeer voor langere tijd hebben ingezet voor cultuur of natuur in Flevoland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €5000 euro en een kunstwerk getiteld ‘Geven’ van de Flevolandse kunstenaar Siemen Bolhuis.

Urk - Vincent van den Hoven
Urk
Vincent van den Hoven
Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland

De Monumentenwacht Overijssel en Flevoland helpt monumenteigenaren bij het periodieke onderhoud van hun monument. Dit doen zij door het uitvoeren van bouwkundige inspecties en aankoopkeuringen, het bieden van begeleiding bij restauraties en renovaties en door het geven van advies op het gebied van vergunningen, subsidies en verduurzaming.

Vergoeding duurzaamheidsadvies
Naast onze duurzaamheidsleningen heeft het Restauratiefonds een budget beschikbaar voor financiële ondersteuning bij het kwalitatief verduurzamen van uw monument. Dit doen wij door een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies te vergoeden. Wilt u meer informatie? Bekijk de voorwaarden.

Meer monumenteninformatie

  • Batavialand draagt de Nederlandse pragmatische mentaliteit uit, gevormd door de uitdaging van het leven op de grens van land en water. Batavialand etaleert de kennis en kunde over die verbinding van land en water: kennis en kunde over polders, watermanagement, scheepsbouw en handel; in het verleden, het heden en in de toekomst.
  • Flevolands geheugen staat bol van fascinerende verhalen over de jongste provincie van Nederland.
  • Vergane schepen
  • Flevoland Erfgoed 

Verhaal: Waterloopbos

Grote waterbouwkundige werken die zijn bedacht in de tweede helft van de 20e eeuw, werden eerst uitvoerig getest in het Voorsterbos bij Marknesse. Dit ‘Waterloopbos’ is in 2012 genomineerd voor de rijksmonumentale status. 

Bouwkundige werken in het Waterloopbos
Naar boven