Flevoland

Flevoland
107
107

Provincie Flevoland
Tel: 0320 26 52 65
provincie@flevoland.nl
www.flevoland.nl

Afdeling Economie en Samenleving
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad

Ondanks dat Flevoland slechts kort geleden ontstaan is, kent het vele objecten van cultuurhistorische waarde. Hoewel het aantal rijksmonumenten nog gering is, is er een grote voorraad potentieel erfgoed aanwezig.

Cultureel erfgoed

Flevoland heeft kunst en cultuur hoog in het vaandel staan. De provincie is een combinatie van nieuw en oud land, van steden en platteland. Daarbij is ze een smeltkroes van mensen uit alle windstreken en van alle leeftijden.

Om het Verhaal van Flevoland bekendheid te geven voert de provincie een twee sporenbeleid:

  • het beschermen en behouden van het erfgoed op basis van wettelijke advies- en uitvoeringstaken en van provinciaal beleid voor monumenten en archeologie
  • het beleefbaar maken van het Flevolands verleden, door verbindingen te leggen met toerisme en recreatie, natuur, cultuureducatie, podiumkunsten en landschapskunst

Provincie Flevoland draagt het Verhaal van Flevoland uit in vier thema’s: Flevoland als kunstwerk, Iconen van de Wederopbouw, Flevoland Waterland en Sporen van het oude land. Voor de uitvoering van dit twee sporenbeleid ontvangen de volgende instellingen subsidie: het Nieuw Land Erfgoedcentrum, de Monumentenwacht Overijssel-Flevoland en de Archeologische Werkgemeenschap Flevoland. Daarnaast is nog een beperkt budget beschikbaar voor het beleefbaar maken van cultureel erfgoed.

Erfgoedorganisaties provincie Flevoland

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland helpt monumenteigenaren bij het periodieke onderhoud van hun monument. We inspecteren de bouwkundige staat van het monument, geven praktische tips over noodzakelijk onderhoud en voeren kleine reparaties meteen uit. In en om het monument. Zo helpen we om alle monumenten die Overijssel en Flevoland rijk zijn, te bewaren.

Naar de website
 

Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland

Het doel van het steunpunt is de advisering en ondersteuning van de Flevolandse gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland in de uitvoering van wettelijke taken met betrekking tot erfgoed en de ontwikkeling van erfgoedbeleid.
 

Nieuw Land Erfgoedcentrum

De missie van Nieuw Land is in de ruimste zin actief en attractief informeren van een breed scala van doelgroepen over het cultureel erfgoed van Flevoland en het Zuiderzeeproject in al zijn aspecten, passend in de Nederlandse traditie van inpoldering, winning van nieuw land, ontwikkeling en inrichting van een maatschappij. Op1 juli 2017 is Batavialand opgericht uit een integratie van de Bataviawerf, een deel van Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurhistorische waardenkaart Flevoland

Op deze waardenkaart staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie. De waardenkaart is nog niet digitaal beschikbaar. U kun bij de provincie een exemplaar opvragen. In het Omgevingsplan Flevoland 2006-2015 zijn landschappelijke en cultuurkistorische kernkwaliteiten en basiskwaliteiten opgenomen.

Verhaal: Waterloopbos

Grote waterbouwkundige werken die zijn bedacht in de tweede helft van de 20e eeuw, werden eerst uitvoerig getest in het Voorsterbos bij Marknesse. Dit ‘Waterloopbos’ is in 2012 genomineerd voor de rijksmonumentale status. 

Bouwkundige werken in het Waterloopbos
Naar boven