Monumenten in Swalmen

Een binnenplaats van een monumentaal pand met bomen en heggen
57
57
28

Monumenten

 • Rijksmonument

  46020

  Terrein waarin voormalige Romeinse weg. Datering: Romeinse Tijd. Gedeeltelijke bescherming percelen C-3382, C-3358, C-3294, D-3059, D-1748 en D-3406 voor zover het betreft de daarin gelegen Romeinse baan alsmede een strook van 10 meter aan weerszijden

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Rijksmonument

  46023

  Terrein waarin de resten van een Romeinse villa. Datering: Romeinse Tijd. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage B).

 • Rijksmonument

  46024

  Terrein waarin 10 grafheuvels. Datering: Bronstijd. (Gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvels, alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten vanaf de voet).

  WikiMedia
 • Rijksmonument

  46026

  Terrein waarin overblijfselen van 3 Romeinse pannenovens. Datering: Romeinse Tijd. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage D).

 • Gemeentelijk monument

  Asseltsestraat 36

 • Rijksmonument

  Baxhoeverweg 6

  Baxhof.

  Gesloten hoeve, waarvan het oude gedeelte gevormd wordt door een haakvormig herenhuis, XVI, met trapgevels en een arkeltorentje.

  Schuur met ankerjaartal 1854.

  Resten der omgrachting.

  WikiMedia
 • Rijksmonument

  Beeckerhof 10

  Beeckerhof. Langgerekt gebouw; eindgevel met vlechtingen en ankerjaartal 1780; twee rechthoekige ingangsomramingen van hardsteen met horizontale profiellijsten; wagenpoort.

  WikiMedia
Naar boven