Monumenten in Ede

Een binnenplaats van een monumentaal pand met bomen en heggen
75
75
228

Monumenten

 • Rijksmonument

  14471

  Ten dele vernieuwde schaapskooi (XIX B) onder met riet en Hollandse pannen gedekt schilddak, dat bij de schuine zijden van de driezijdig gesloten einden oploopt einden oploopt tot boven de dubbele deuren in de eindgevels; wanden van gepotdekselde houten delen op betonnen plint.

  WikiMedia
 • Rijksmonument

  45402

  Terrein waarin 4 grafheuvels en sporen van bewoning en/of begraving. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd en IJzertijd.

 • Rijksmonument

  45403

  Terrein waarin 4 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. Het perceel wordt met een gedeeltelijke bescherming belast, te weten de daarin gelegen grafheuvels zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom, gemeten vanaf de voet van de heuvels.

 • Rijksmonument

  45404

  Terrein waarin 5 grafheuvels. De percelen Ede C-1386 en C-1387 worden met een gedeeltelijke bescherming belast, te weten de daarin gelegen grafheuvels zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom, gemeten vanaf de voet van de heuvels.

  WikiMedia
 • Rijksmonument

  45405

  Terrein waarin een urnenveld. Datering: Bronstijd en/of IJzertijd. V monument 9 (Groot Ginkel).

 • Rijksmonument

  45406

  2 Grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. VI monument 10 (De Ginkel). De redengevende omschrijving is geworden: 2 Grafheuvels.

 • Rijksmonument

  45407

  Terrein waarin resten van prehistorische bewoning (vuurstenen werktuigen en aardewerk). Datering: Palaeolithicum, Neolithicum en IJzertijd.

  WikiMedia
 • Rijksmonument

  45409

  TERREIN waarin 3 grafheuvels. Sporen van bewoning uit het Neolithicum, de Bronstijd en de IJzertijd, vuursteen vindplaatsen uit het Palaeolithicum (Hamburgcultuur) en Mesolithicum en een bundel karresporen die als Hessenweg wordt gekarakteriseerd.

 • Rijksmonument

  45410

  2 Grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. Het perceel Ede C-1739 wordt met een gedeeltelijke bescherming belast, te weten de daarin gelegen grafheuvels zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom, gemeten vanaf de voet van de heuvels.

Naar boven