Monumenten in Aardenburg

Een binnenplaats van een monumentaal pand met bomen en heggen
70
70

Monumenten

 • Rijksmonument

  330373

  v.m. Gasfabriek:

  Terrein waarin sporen van Romeinse en Middeleeuwse bewoning en overblijfselen van een Romeinse weg.

  Datering: Romeinse Tijd en Middeleeuwen.

  Het monument is van wetenschappelijke betekenis.

  Gedeeltelijke bescherming,. zie bijlage B.

 • Rijksmonument

  330379

  Terrein waarin de fundering van een vestingmuur met torens, de overblijfselen van aangrenzende spitsgracht(en), van een weg en sporen van bewoning.

  Datering: Romeinse Tijd.

  Het monument is van wetenschappelijke betekenis.

  (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage C.)

 • Rijksmonument

  330419

  Terrein waarin de fundering van een toegangspoort met aansluitende vestingmuur en sporen van een spitsgracht, een weg en van bewoning.

  Datering: Romeinse Tijd en Middeleeuwen.

  Het monument is van wetenschappelijke betekenis.

  Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage D.

 • Rijksmonument

  330445

  Terrein waarin de fundering van een vestingmuur met hoektoren en sporen van een spitsgracht. Datering: Romeinse Tijd. Het monument is van wetenschappelijke betekenis. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage F).

 • Rijksmonument

  6903

  Westpoort. Poortgebouw, bestaande uit een rechthoekige onderbouw met gewelfd gemetselde doorgang, aan weerszijden geflankeerd door kleinere eveneens gewelfd gemetselde voorgangen. Aan de stadszijde, verhoogd met een opbouw, waarvan het tentdak bekroond wordt door een zeszijdige koepel 1650.

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Koning, J.P. de
Naar boven