U bent hier

Alles over

Subsidie voor herbestemming

Restauratiefondsplus-hypotheek

Wat is de Restauratiefonds plus-hypotheek?

Eigenaren die binnenkort een omvangrijke restauratie gaan uitvoeren of  hun rijksmonument gaan herbestemmen kunnen een Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.  Deze lening met een lage rente is er speciaal voor eigenaren van rijksmonumenten die niet zijn geregistreerd als woonhuis. De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening met een lage rente die aansluit op de uitdagingen waar u voor staat.

Voor wie?

Om de Restauratiefondsplus-hypotheek aan te kunnen vragen

  • bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is
  • gaat u restauratie en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en u heeft een financiering nodig

Monumenten  in eigendom van een decentrale overheid zoals een een provincie, gemeente, waterschap of ander openbaar lichaam kunnen geen Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen.

Hoogte van lening en voorwaarden

De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening met een lage rente, voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro. De Restauratiefondsplus-hypotheek is 10 jaar lang overdraagbaar. De hypotheek is na maximaal 30 jaar volledig afgelost.

De Restauratiefondsplus-hypotheek kunt u aanvragen voor 70 % van de drukkende onderhoudskosten. Wat dit zijn leest u op onze fiscale pagina.
Het Restauratiefonds verstrekt ook financieringen tegen marktconforme rente voor dat deel van de kosten dat niet via de laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek gefinancierd kan worden.

De rente van de Restauratiefondsplus-hypotheek ligt 3% onder de marktrente, met op dit moment een minimum vanaf 1,0%. Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar.

Als u het monument op een andere wijze in gebruik (zakelijk/particulier voor verhuur) heeft, dan is de rentevaste periode 10 jaar en het minimum rentepercentage 1,5%. 

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden u moet voldoen om een Restauratiefondsplus-hypotheek aan te kunnen vragen leest u op de site van het Restauratiefonds.

Zie ook