U bent hier

Alles over

Subsidie voor herbestemming

Restauratiefondsplus-hypotheek

Wat is de Restauratiefonds plus-hypotheek?

Eigenaren die binnenkort een omvangrijke restauratie gaan uitvoeren of  hun rijksmonument gaan herbestemmen kunnen een Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.  Deze lening met een lage rente is er speciaal voor eigenaren van rijksmonumenten die niet zijn geregistreerd als woonhuis. De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening met een lage rente die aansluit op de uitdagingen waar u voor staat.

Voor wie?

Om de Restauratiefondsplus-hypotheek aan te kunnen vragen

  • bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is
  • gaat u restauratie en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en u heeft een financiering nodig

Monumenten  in eigendom van een decentrale overheid zoals een een provincie, gemeente, waterschap of ander openbaar lichaam kunnen geen Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen.

Hoogte van lening en voorwaarden

De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening met een lage rente, voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro. De Restauratiefondsplus-hypotheek is 10 jaar lang overdraagbaar. De hypotheek is na maximaal 30 jaar volledig afgelost.

Het Restauratiefonds verstrekt ook financieringen tegen marktconforme rente voor dat deel van de kosten dat niet via de laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek gefinancierd kan worden.

De rente van de Restauratiefondsplus-hypotheek ligt 3% onder de marktrente, met op dit moment een minimum vanaf 1,0%. Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar.

Als u het monument op een andere wijze in gebruik (zakelijk/particulier voor verhuur) heeft, dan is de rentevaste periode 10 jaar en het minimum rentepercentage 1,5%. 

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden u moet voldoen om een Restauratiefondsplus-hypotheek aan te kunnen vragen leest u op de site van het Restauratiefonds.

Zie ook

  • Aanvragen Restauratiefondsplus-hypotheekDe Restauratiefondsplus-hypotheek, een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost met lage rente voor financiering van uw restauratie vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds
  • Voorbeelden projectenBekijk voorbeelden van herbestemmingsprojecten op Herbestemming.nu