U bent hier

Alles over

Duurzame en energiebesparende maatregelen

Financiële mogelijkheden

Mogelijkheden bij het Restauratiefonds

Naast de mogelijkheid om een laagrentende lening aan te vragen voor de restauratie van uw monument heeft het Restauratiefonds ook regelingen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame Monumenten(plus)-Lening voor Rijksmonumenten

Een Duurzame Monumenten(plus)-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaren en VvE’s voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonument.

Regionale fondsen

Door samenwerking met gemeenten, provincies en andere partijen kan het Restauratiefonds financiële oplossingen, tegen een gunstige rente, voor energiebesparende maatregelen aanbieden aan de monumenteigenaren van zowel rijks- als gemeentelijke monumenten en soms ook andere beeldbepalende panden in een groeiend aantal regio’s.

Op dit moment kent het Restauratiefonds de volgende provinciale regelingen waarmee (ook) duurzaamheidsmaatregelen gefinancierd kunnen worden:

  • Gelders Monumentenfonds
  • Drents Monumentenfonds
  • Utrechtse Restauratiefonds
  • Cultuurfonds Friesland
  • Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: niet-woonhuis

In veel gevallen kan het Restauratiefonds met een Monumenten-hypotheek ook investeringen in duurzaamheid financieren.

Verhuurders

Gaat u als woningverhuurder energiebesparende maatregelen nemen in uw monument, dan kunt u hiervoor een lening aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Namens het Rijk voeren zij de regeling uit.

De Groene Menukaart

Met de De Groene Menukaart wordt de eigenaar op weg geholpen bij het verduurzamen van hun monument. De Groene Menukaart bevat informatie op basisniveau tot aan gedetailleerde informatie.

Waaier stichting ERM

Energiezuinig en monumenten: het lijkt een onmogelijke combinatie, maar het kan wel degelijk. In de brochure Uw monument energiezuinig; Praktische tips voor verduurzaming heeft de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (stichting ERM) allerlei maatregelen op een rij gezet om tot een goede balans tussen comfort, energieverbruik en monumentale waarden te komen.

Andere regelingen

Op de site www.energievergelijk.nl vindt u meer informatie over de Energiebespaarlening.

Bij de RVO kunnen huiseigenaren en VvE's vanaf 2 september 2019 een subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. 
 
De site www.meermetminder.nl heeft alle relevante informatie over energiebesparende maatregelen
voor u gebundeld.

Deze sites houdt er geen rekening mee of het om een monumentaal pand gaat of niet. Standaard oplossingen voor energiebesparing zijn in monumenten niet altijd toe te passen en kunnen ernstige schade tot gevolg hebben.
Informeer altijd bij uw gemeente of de gewenste maatregelen toegepast kunnen en mogen worden en hoe het zit met eventuele vergunningen.

Zie ook