Canon van Nederland herzien met nieuwe vensters

Minister Ingrid van Engelshoven

De Commissie Herijking Canon van Nederland presenteerde op 23 juni het rapport 'Open vensters voor onze tijd'. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, nam het rapport in ontvangst.

Zeven hoofdlijnen

Zeven hoofdlijnen bij de Canon van Nederland geven thematische dwarsverbanden aan. Ze verbinden de Canonvensters en de tijdvakken met thema's die in verschillende leergebieden aan bod komen: Nederland waterland, zingeving & levensbeschouwing, taal, kunst & cultuur, innovatie, kennis & wetenschap, politiek & samenleving, sociale (on)gelijkheid, politiek & bestuur, en wereldeconomie.

Het kwam tot een nieuwe canon omdat er sinds de start in 2006 is er veertien jaar geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis bijgekomen.

Naar boven