U bent hier

Alles over

Monumentenzorg

Monumentenregisters

Verzamelde gegevens

Er bestaan meerdere monumentenregisters en monumentenlijsten. Rijksmonumenten die in het Monumentenregister staan, hebben een beschermde status. Provincies en gemeenten kunnen een eigen lijst met beschermde objecten bijhouden. Soms bevat een register een verzameling gegevens van een bepaalde categorie objecten.

Rijksmonumentenregister
Bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument.

Lijsten van rijksmonumenten per provincie
Een overzicht van rijksmonumenten, gerangschikt per provincie en per gemeente in Nederland, op Wikipedia.

Gemeentelijke monumentenregisters
De gemeentelijke monumentenlijsten vindt u op de gemeentepagina's op Monumenten.nl.

Reliwiki
Nederlandse database van religieuze gebouwen, aangevuld en verbeterd door gebruikers.

Nationaal Register Mobiel Erfgoed
Monumentenlijst voor historische vervoermiddelen. Het register is opgesplitst is in de sectoren weg, lucht, water en rail.

Nationaal Register Varende Monumenten (NRVM)
Onafhankelijk register voor varend erfgoed en varende monumenten.