Erfgoedmonitor.nl: de cijfers achter het erfgoed

Bent u geïnteresseerd in de cijfers over monumenten? Bijvoorbeeld over het aantal rijksmonumenten of de onderhoudsstaat van monumenten in uw provincie? Met Erfgoedmonitor.nl van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komt u snel meer te weten.

Belangrijkste cijfers

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meet periodiek de belangrijkste feiten en cijfers over het Nederlandse erfgoed. Deze cijfers publiceren ze op Erfgoedmonitor.nl. U vindt op de website 172 indicatoren, geordend naar onderwerp. Voorbeelden van die indicatoren zijn archeologische rijksmonumenten, het aantal geïnspecteerde monumenten door de Monumentenwacht en het aantal hypotheken van het Nationaal Restauratiefonds.

Deze indicatoren geven een goed inzicht in de stand van zaken en ontwikkelingen van het Nederlandse erfgoed. Daarmee is de Erfgoedmonitor een belangrijk middel voor bijvoorbeeld overheden voor het opstellen van beleid en een belangrijke bron voor de vierjaarlijkse Erfgoedbalans van het ministerie van OCW.

Gasloos monument Alkmaar
Afbeelding
Financiering

Cijfers over financiering

Een van de onderwerpen op Erfgoedmonitor.nl is financiering. Binnen het onderwerp kunt u kiezen voor verschillende categorieën: subsidie voor restauratie rijksmonumenten, museale financiën of bijvoorbeeld subsidieregelingen voor herbestemming. Klikt u op ‘subsidie voor restauratie rijksmonumenten’ dan leest u meer over dit onderwerp. Ook kunt u bekijken hoeveel subsidies er zijn verstrekt en voor welke bedragen.

Afbeelding
Stadsaanzicht

Cijfers over beschermde gezichten

Een ander voorbeeld van zo’n onderwerp zijn de beschermde stads- en dorpsgezichten. Hoeveel stadsgezichten telt uw provincie en hoe verhoudt zich dat toch de rest van Nederland? Welke wezenlijke veranderingen, zoals nieuwbouw en sloop, vinden er plaats in de beschermde gezichten en waar komen die het meest voor? Op de Erfgoedmonitor.nl vindt u het antwoord op deze vragen.

Meer van de Erfgoedmonitor

Kamervragen

Op Erfgoedmonitor.nl vindt u ook meer informatie over kamervragen rondom het thema erfgoed. Zo kunt u bijvoorbeeld bekijken hoeveel kamervragen er door de jaren heen zijn gesteld.

Afbeelding
Restauratie

Werelderfgoed Nederland

Benieuwd hoeveel erfgoed in Nederland op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat? En wanneer erfgoed op deze lijst komt? U vindt alle antwoorden op Erfgoedmonitor.nl!

Verhalen uit de praktijk

Naar boven