Erfgoedmonitor.nl: de cijfers achter het erfgoed

Bent u geïnteresseerd in de cijfers over monumenten? Bijvoorbeeld over het aantal rijksmonumenten of de onderhoudsstaat van die monumenten in uw provincie? Met Erfgoedmonitor.nl van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komt u snel meer te weten.

Met Erfgoedmonitor.nl meet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed periodiek de belangrijkste feiten en cijfers over het Nederlandse erfgoed. Er zijn op dit moment 174 zogenoemde indicatoren op de website te vinden, geordend naar onderwerpen. Die geven een goed inzicht in de stand van zaken en ontwikkelingen van het Nederlandse erfgoed. Daarmee is het een belangrijk middel voor bijvoorbeeld overheden voor het opstellen van beleid en een belangrijke bron voor de vierjaarlijkse Erfgoedbalans van het ministerie van OCW. 

Arnhem

Beschermde gezichten

Een voorbeeld van zo’n onderwerp zijn de beschermde stads- en dorpsgezichten. Hoeveel stadsgezichten telt uw provincie en hoe verhoudt zich dat toch de rest van Nederland? Welke wezenlijke veranderingen, zoals nieuwbouw en sloop, vinden er plaats in de beschermde gezichten en waar komen die het meest voor? Op de indicatorpagina van Erfgoedmonitor.nl (externe link)vindt u het antwoord op deze vragen. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld het lokale beleid van gemeenten of provincies, subsidies voor rijksmonumenten en de regionale spreiding van oorlogsmonumenten.

Naar boven