Financiële regelingen

Er zijn verschillende regelingen beschikbaar om uw herbestemmingsplannen financieel te ondersteunen. Zo is er subsidie beschikbaar voor onderzoeken en om uw pand in de tussentijd te beschermen tegen weersinvloeden. Een  andere mogelijkheid is een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen.

Op deze pagina ontdekt u welke regeling het best bij u past.

Afbeelding
Onderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Met onderzoek verkent u de mogelijkheden tot herbestemming zo breed mogelijk.

Wanneer doet u een haalbaarheidsonderzoek?
Een haalbaarheidsonderzoek is geschikt als u bij de start van de herbestemming snel zicht wil krijgen op:

 • de bouwhistorische en cultuurhistorische kenmerken
 • de bouwkundige staat van het monument
 • de mogelijke nieuwe functies van het monument
 • de financiële haalbaarheid van de herbestemming

Interactief of procesgericht onderzoek
Een onderzoek kan ook interactief zijn of te maken hebben met het proces. Het gaat dan bijvoorbeeld om een interactief ontwerpatelier of om evenementen zoals een:

 • publieksmanifestatie, bijvoorbeeld participatie van omwonenden en betrokkenen
 • ideeënprijsvraag
 • meervoudige ontwerpopdracht

U kunt jaarlijks van 1 oktober t/m 30 november subsidie aanvragen. Ga daarvoor al van start met de voorbereidingen. Hoe u uw aanvraag goed voorbereidt, leest u op de pagina Aanvraag herbestemmingssubsidie voorbereiden. 

Afbeelding
Toolbox

Wind- en waterdichtmaatregelen

U kunt subsidie aanvragen voor alle noodmaatregelen die een gebouw beschermen tegen weersinvloeden. Er is ook subsidie voor maatregelen die het gebouw te behoeden voor verzakking of instorting. Het gaat nadrukkelijk om tijdelijke en sobere maatregelen, zoals:

 • het dichttimmeren van kapotte ramen
 • het oplappen van dakbedekking
 • noodafdichtingen met zeilen of golfplaten
 • het ontstoppen van hemelwaterafvoeren
 • het stutten van aangetaste constructies

Herstel, restauratie en regulier onderhoud vallen niet onder de regeling.

De subsidie voor het wind- en waterdicht maken kunt u alleen aanvragen wanneer u subsidie hebt aangevraagd voor het doen van onderzoek naar herbestemming of als er een dergelijk onderzoek de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden.

U kunt jaarlijks van 1 oktober t/m 30 november subsidie aanvragen. Ga daarvoor al van start met de voorbereidingen. Hoe u uw aanvraag goed voorbereidt, leest u op de pagina Aanvraag herbestemmingssubsidie voorbereiden. 

Afbeelding
Schilderwerk

Restauratiefondsplus-hypotheek

Eigenaren die binnenkort een omvangrijke restauratie gaan uitvoeren of hun rijksmonument gaan herbestemmen kunnen een Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Deze lening met een lage rente is speciaal voor eigenaren van rijksmonumenten die niet zijn geregistreerd als woonhuis. De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening met een lage rente, vanaf 1%, die aansluit op de uitdagingen waar u voor staat.

Wanneer komt u in aanmerking?
Om de Restauratiefondsplus-hypotheek aan te kunnen vragen gelden de volgende eisen:

 • U bent eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is.
 • U gaat restauratie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en u heeft een financiering nodig.

Monumenten in eigendom van een decentrale overheid zoals een een provincie, gemeente, waterschap of ander openbaar lichaam kunnen geen Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen.

Ook interessant voor u

Bouwhistorisch onderzoek

Wilt u de bouwhistorische waarde van uw monument in kaart brengen? Lees dan hier hoe zo'n onderzoek in zijn werk gaat.

Vind uw expert

In onze bedrijvengids vindt u experts die u helpen met uw werkzaamheden: van het uitvoeren van een onderzoeken tot het waterdicht maken van uw monument.

Verhalen over herbestemmen

Naar boven