Acacialaan 11, Emmeloord

Inleiding

Houten WOONHUIS van het type OW, behorende bij het complex van vijf houten woonhuizen aan de Acacialaan, gebouwd in 1948. Deze als Oostenrijkse woningen bekende huizen zijn in 1948-1949 gebouwd in de Noordoostpolder voor de huisvesting van ambtenaren en als pachterswoning bij montageboerderijen. De door het Ministerie van Wederopbouw als bouwpakket uit Oostenrijk geïmporteerde woning is geplaatst door de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. Deze woning maakt onderdeel uit van een complex van vijf, oorspronkelijk als tijdelijk onderkomen bedoelde woningen aan de Acacialaan, die een ensemble vormen met zeven identieke montagewoningen aan de Berkenlaan. In 1963 heeft het huis nieuwe ramen en openslaande deuren gekregen. Verder is het pand in vrijwel ongewijzigde staat bewaard gebleven.

Omschrijving

De evenwijdig aan de straat staande Oostenrijkse woning is opgebouwd vanuit een rechthoekige plattegrond. De gevels zijn opgetrokken in groen geschilderde staande planken boven een onderbouw van beton. Het verdiepingloze huis staat onder een met oranje, verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met steile dakschilden, een flauwe zeeg en een gemetselde schoorsteen op de nok. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten en voorzien van wit geschilderde, met de gevels contrasterende kozijnen en ramen. De rechter kopgevel is voorzien van openslaande glasdeuren en een vierruits zoldervenster als dat in de westelijke (linker) kopgevel. In de naar de straat gerichte langsgevel staan twee vensters, waarvan het linker het oorspronkelijke formaat heeft en het rechter vergroot is. De linker kopgevel bevat op de begane grond een klein origineel venster en een iets groter venster links van een vernieuwde deur onder luifel. De zolderverdieping is voorzien van een vierruits venster als dat in de andere kopgevel. De achtergevel is door middel van een modern houten tussenlid verbonden met een bakstenen schuurtje.

Het eveneens onder de bescherming vallende rechthoekige schuurtje achter het huis is opgetrokken in baksteen op een betonnen basis en staat onder een met oranje pannen gedekt zadeldak met flauwe zeeg. De langsgevels zijn voorzien van decoratief metselwerk aan de bovenrand. De later toegevoegde garage (1964), een broeikasje (1965) en een garage/schuur (1994) vallen buiten de bescherming.

Waardering

Het woonhuis behorende bij een complex van vijf houten huizen, is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde.

- Het huis is van cultuurhistorische waarde vanwege het belang van dit type woonhuis voor de Wederopbouw van Nederland in het algemeen en voor de ontwikkeling van de Noordoostpolder in het bijzonder.

- Het huis is van architectuurhistorisch belang vanwege de toegepaste bouwmethode en als vertegenwoordiger van een bijzonder type.

- Er is tevens sprake van stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang tussen dit huis en de andere houten huizen aan de Acacialaan, die een eenheid vormen met de Oostenrijkse woningen aan de Berkenlaan.

- Het pand is ook van belang vanwege de grote mate van gaafheid van de hoofdvorm.

Locatie

Rijksmonument nummer
514737
Complexnaam
Acacialaan
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

COMPLEXOMSCHRIJVING

Inleiding

In 1948 gebouwd complex van vijf houten WOONHUIZEN. Na de Tweede Wereldoorlog werd door het Ministerie van Wederopbouw een groot aantal bouwpaketten voor houten woonhuizen uit Oostenrijk naar Nederland geïmporteerd. Van deze als 'Oostenrijkse woningen' bekende huizen (type OW) voor de huisvesting van pachters en ambtenaren werden er 96 toegewezen aan de NOP. De Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken plaatste ze in 1948-1949 in Emmeloord (12), Ens (6), Marknesse (6) en bij een aantal boerderijen als tijdelijke woning. Hoewel deze montagewoningen waren bestemd als tijdelijk onderkomen, staan de meeste er nog steeds en verkeren over het algemeen nog in goede staat. Dit in 1948 gerealiseerde complex van vijf woningen vormt een ensemble met een zevental Oostenrijkse woningen aan de Berkenlaan. Ze staan in een onregelmatig verband ten opzichte van elkaar en van de straat. De ramen en de openslaande deuren van deze panden zijn in 1963 vernieuwd, maar op de invulling van de gevelopeningen na zijn de meeste panden vrijwel ongewijzigd gebleven. De oorspronkelijke, in baksteen opgetrokken schuurtjes vallen eveneens onder de bescherming. Het inwendige van de woningen is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Omschrijving Onregelmatig ten opzichte van elkaar en van de straat geplaatste Oostenrijkse woningen. Het zijn vijf, vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken houten huizen onder met pannen gedekte zadeldaken met een flauwe zeeg en een bakstenen schoorsteen op de nok. De huizen staan op een basis van beton en zijn voorzien van rechtgesloten gevelopeningen. De meeste staan vergezeld van de oorspronkelijke, eveneens vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken bakstenen schuurtjes met zadeldak.

Waardering

Het complex van vijf houten woonhuizen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde.

- De huizen zijn van cultuurhistorisch belang vanwege het grote belang van dit type huizen voor de wederopbouw van Nederland in het algemeen en voor de ontwikkeling van de Noordoostpolder in het bijzonder.

- De huizen zijn van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een type en vanwege de toegepaste bouwmethode.

- Er is tevens sprake van stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang tussen de huizen, die bovendien een eenheid vormen met de Oostenrijkse woningen aan de Berkenlaan.

- De huizen zijn bovendien van belang vanwege de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Woonhuis Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Acacialaan 11 8302 AK Emmeloord Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Eengezinswoning
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
AZ 198 Noordoostpolder
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1948 1948 vervaardiging
Naar boven