U bent hier

Alles over

Subsidie voor herbestemming

In het kort

Samen leegstand voorkomen

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan.

Onderzoek en wind- en waterdicht-maatregelen

De rijksoverheid draagt via de subsidie bij in de volgende kosten:

 • onderzoek: kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming
 • wind- en waterdichtmaatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden

Kom hier meer te weten over de twee onderdelen:

Komt u in aanmerking?

Bent u eigenaar van een bouwwerk dat zich niet gemakkelijk leent voor een andere bestemming? Zoals een kerk, industriegebouw, school, boerenschuur, klooster of kasteel. Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie voor herbestemming.

Ook voor gebouwen zonder monumentenstatus

De regeling is bestemd voor:

 • rijksmonumenten
 • provinciale monumenten
 • gemeentelijke monumenten
 • gebouwen zonder monumentenstatus
 • gebouwen, ook woonhuizen, die onderdeel uitmaken van een samenstel van monumenten of van een complex


Gebouw zonder monumentenstatus?

Voor gebouwen zonder monumentenstatus moet het college van burgemeester en wethouders in een verklaring aangeven dat het de bijzondere cultuurhistorische waarde van het bouwwerk erkent.

Als belanghebbende subsidie voor onderzoek aanvragen?

Ook belanghebbenden kunnen subsidie aanvragen voor het onderdeel van de regeling dat een haalbaarheidsonderzoek financiert. De eigenaar van het monument moet daar wel mee instemmen en de belanghebbende moet een rechtspersoon zijn. Bijvoorbeeld een gemeente, een projectontwikkelaar, een corporatie, een organisatie voor stadsherstel, of omwonenden die zich verenigd hebben in een stichting.

Hoe zit het met woonhuizen?

 • Woonhuizen, zoals bedoeld in de regeling, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • Tenzij het om woonhuizen gaat die onderdeel uitmaken van een samenstel van monumenten en als tevens de herbestemmingsopgave van het gehele samenstel aan de orde is: bijv. bij grote complexen zoals industriële locaties, gevangenissen, ziekenhuizen en scholen. Hier bevinden zich vaak ook één of meer dienstwoningen die deel uitmaken van de herbestemmingsopgave zodra de functie van de hoofdgebouwen wordt beëindigd. Het gaat bij dit samenstel dus niet om een wooncomplex.

Komt u niet in aanmerking voor de herbestemmingssubsidie? Wellicht komt u in aanmerking voor een van de andere financiële mogelijkheden:

Waarvoor is de subsidie niet bedoeld?

U kunt de herbestemmingssubsidie niet aanvragen voor:

 • herstel en restauratie of regulier onderhoud van uw monument (zie hiervoor de Instandhoudingssubsidie)
 • al uitgevoerde werkzaamheden
 • monumenten wind- en waterdicht maken zonder plannen voor herbestemming
 • cultuurhistorisch onderzoek zonder plannen voor herbestemming
 • ontwerpend onderzoek zonder reële plannen voor herbestemming
 • publicaties over herbestemming of luxe uitgaven van haalbaarheidsonderzoeken
   

Subsidie aanvragen

Komt u in aanmerking voor de herbestemmingssubsidie? U kunt jaarlijks van 1 oktober t/m 30 november uw aanvraag indienen. Voor de tijd kunt u al van start met de voorbereidingen.

Publicaties

Zie ook

Zie ook

 • Herbestemming.nuKennis en praktijkvoorbeelden voor initiatiefnemers van en betrokkenen bij herbestemming.