U bent hier

Alles over

Financiering onderhoud en restauratie

Lenen bij het Restauratiefonds

Als u binnenkort een monumentaal pand gaat restaureren en/of verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een lening van het Nationaal Restauratiefonds. Mogelijk kunt u lenen tegen een lage rente. Het Restauratiefonds biedt verschillende financieringsvormen. Ook voor financiering van aankoop, herbestemming en verduurzaming. 

Restauratiefonds-hypotheek

Voor eigenaren van rijksmonumenten is er de Restauratiefonds-hypotheek. Dit is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost met een lage rente. De hoogte van de lening is afhankelijk van de instandhoudingskosten van uw restauratie, verminderd met eventuele subsidies en verzekeringsuitkeringen. U vraagt de hypotheek aan nadat de instandhoudingskosten waarvoor u laagrentend kunt lenen zijn bepaald door een geselecteerd bouwkundig bureau, en voordat u begint met de werkzaamheden.

Bent u eigenaar van een gemeentelijk- of provinciaal monument? Ook dan zijn er verschillende financieringen mogelijk, zoals de Cultuurfonds-hypotheek. Het Restauratiefonds heeft kennis van de verschillende financieringsregelingen en helpt u graag verder op weg. 

Monumenten-hypotheek

Bij een restauratie zijn er altijd kosten die niet uit subsidie of een lening met een lage rente (Restauratiefonds-hypotheek) betaald kunnen worden maar die voor uw eigen rekening komen. Het Restauratiefonds kan deze kosten financieren met een Monumenten-hypotheek. Voorwaarde is dat u ook gaat restauren en eventueel verduurzamen.

De Monumenten-hypotheek is een lening die op annuïtaire of lineaire wijze wordt afgelost. De hoogte van de lening is afhankelijk van de kosten van uw restauratie, verminderd met eventuele subsidies en andere leningen. U vraagt de hypotheek aan voordat u begint met de werkzaamheden.
 
Wanneer komt u in aanmerking?
• U bent eigenaar van een monument
• U gaat restaureren en u bent nog niet begonnen met de werkzaamheden

Duurzame Monumenten-Lening

​Het inpassen van energiebesparende maatregelen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Het Restauratiefonds werkt op het gebied van duurzaamheid samen met het Rijk,  gemeenten, provincies en andere partijen. Hierdoor zijn er verschillende  financieringsmogelijkheden.Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan een eigenaar van een rijksmonument. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. Ook voor gemeentelijke monumenten zijn er mogelijkheden. Steeds meer provincies en gemeenten bieden een eigen fonds aan waarmee ook uw duurzaamheidsmaatregelen tegen lage rente gefinancierd kunnen worden.

Restauratiewijzer

Een monument aankopen en restaureren is een hele onderneming. Met de Restauratiewijzer kunt u gebruikmaken van een uitgebreid stappenplan, informatie en deskundige hulp.

De Restauratiewijzer is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) eigenaren van monumenten met een restauratiebehoefte die een (laagrentende) lening bij het Restauratiefonds willen aanvragen. 

Zie ook