Doe mee aan de ‘Monitor Verduurzaming Monumenten!'

Doe mee aan de ‘Monitor Verduurzaming Monumenten’ en ontvang een gratis online DUMO-kennispakket, speciaal samengesteld voor monumenteigenaren, boordevol handige links en tips over verduurzaming.

Verduurzamen maakt wonen in een monument comfortabel en draagt bij aan de CO² reductie, één van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het zorgt daarmee voor het behoud van monumenten, nu en in de toekomst. De Monitor Verduurzaming Monumenten is een jaarlijks terugkerend onderzoek onder particuliere monumenteigenaren. Het geeft inzicht in het energieverbruik van monumenten en in de belemmeringen die eigenaren ervaren bij het verduurzamen van hun pand.

Kom in actie en doe mee!

Bent u particulier eigenaar van een monument? Doe mee aan dit onderzoek en deel met ons uw bevindingen en resultaten van uw verduurzamingsmaatregelen. Als dank voor deelname, ontvangt u een link naar een online DUMO-kennispakket, speciaal samengesteld voor monumenteigenaren. Boordevol handige tips en links over verduurzaming van monumenten!
 

Monitor Verduurzaming
Afbeelding
Restauratie

Enquête Monitor Verduurzaming Monumenten

 • Vul deze enquête in. Het is voor ons hele belangrijke informatie. U geeft inzicht in de resultaten van de inspanningen die u en andere monumenteigenaren nu al geleverd hebben met betrekking tot verduurzaming en laat ons zien waar we nog belemmeringen kunnen wegnemen.
 • Waar gaan de vragen globaal over?
  • Inzicht in resultaten (Hoe ver bent u als eigenaar op hebt gebied van verduurzaming? Zijn we op de goede weg?)
  • Inzicht in belemmeringen: heeft u voldoende zicht op de ondersteuning die u als eigenaar kunt krijgen? Subsidies bijvoorbeeld.
  • Waar vindt u de noodzakelijke informatie wel/niet.
 • Het invullen van deze enquête duurt maximaal 15 minuten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en worden verder niet gedeeld met derden.

De beloning:

Na het invullen van de enquête krijgt u toegang tot ons online DUMO-kennispakket, speciaal samengesteld voor monumenteigenaren, boordevol handige links en tips over verduurzaming.

Ook maakt u kans op een gratis duurzaamheidsadvies op maat ter waarde van 2.000 euro voor uw monument.

De onderzoeksresultaten van deze Monitor Verduurzaming Monumenten delen wij elk jaar op monumenten.nl. Hou deze website in de gaten.

Afbeelding
Wetten

Over de Monitor Verduurzaming Monumenten

De Monitor Verduurzaming Monumenten is een jaarlijks terugkerend onderzoek onder particuliere monumenteigenaren. Elk jaar vragen wij aan particuliere eigenaren welke duurzaamheidsmaatregelen zij van plan zijn te doen (of hebben gedaan) en wat de resultaten zijn na de uitvoering van de maatregelen. We willen ook graag weten waar u als eigenaar tegenaan loopt.

 • Het doel van dit onderzoek is gedurende meerdere jaren bekijken of het energieverbruik daalt en een bijdrage levert aan de CO²-reductie èn we willen inzicht krijgen in de belemmeringen die eigenaren ervaren bij de verduurzaming van hun pand.
 • Deze monitor wordt uitgevoerd in het kader van de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Monumentenorganisaties achter deze Routekaart zijn onder meer de Monumentenwachten, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nationaal Restauratiefonds, De Groene Grachten, Stichting ERM, gemeenten, provincies, erfgoedloketten en duurzaamheidsadviseurs. Zij maken zich samen sterk voor beheer, behoud en verantwoorde verduurzaming van monumenten.
 • Deze organisaties willen u graag zo goed mogelijk helpen bij de verduurzaming van uw pand. Daarbij is uw input van groot belang.  Doe daarom mee met dit onderzoek!

Uitkomsten onderzoek 2022
Eigenaren van monumenten waren duidelijk in 2022: voor 92% is het verlagen van de energierekening nog meer dan het voorgaande jaar belangrijk. Andere belangrijke redenen zijn het blijven verbeteren van het wooncomfort en het toekomstbestendig maken van het monument met oog voor het milieu. We zien dat de bereidheid onder eigenaren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen blijft toenemen. Denk hierbij vooral aan investeringen als zonnepanelen en een (hybride) warmtepomp. Dit zijn heldere conclusies waarmee we als organisaties achter de routekaart mee aan de slag gaan om eigenaren verder te ondersteunen. Wij hopen dat eigenaren ook in 2023 laten weten wat ze nodig hebben om stappen te zetten.

Meer rapportages lezen?

Afbeelding
Vergunning verleend

Over de Routekaart Verduurzaming Monumenten

Organisaties achter de Routekaart Verduurzaming Monumenten maken zich samen sterk voor een duurzame monumentensector. Met als belangrijkste doelstelling: 40% reductie CO² in 2030 en 60% in 2040. Bent u benieuwd naar welke organisaties er mee doen en wat voor initiatieven zij hebben genomen? Kijk eens op www.duurzaamerfgoed.nl.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Right Marktonderzoek in opdracht van de ‘Routekaart verduurzaming monumenten’. Verschillende organisaties die zich bezighouden met beheer, behoud en verduurzaming van monumenten, waaronder de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nationaal Restauratiefonds, Groene Grachten en Stichting ERM hebben de handen ineengeslagen, onder de noemer ‘Routekaart verduurzaming monumenten’. Samen ondersteunen wij eigenaren bij het verduurzamen van de monumenten, waarbij vooral het behoud van de monumentale waarde en het in gebruik houden van monumenten centraal staat.
Meer informatie over dit onderzoek vindt u ook op
 www.right.nl.

Naar boven