Zoeterwoude

View_on_Zoeterwoude_dorp - Maarten van der Kroft
View on Zoeterwoude dorp
Credit
Wikimedia Commons - Maarten van der Kroft
48
48

Gemeente Zoeterwoude
Noordbuurtseweg 27
2381 ET Zoeterwoude

Postadres
Postbus 34
2380 AA Zoeterwoude

www.zoeterwoude.nl
gemeente@zoeterwoude.nl
071 - 5806300 

Zoeterwoude is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente beslaat diverse woonkernen, waarvan Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk de grootste zijn. Karakteristiek voor de gemeente zijn de diverse kaasboerderijen en de woon-en-leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap Swetterhage.

Monumenten

De gemeente Zoeterwoude kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u meer informatie over gemeentelijke monumenten? Bekijk de informatiebrochure. 

Zoeterwoude-Rijndijk_Grote_molen - Quistnix
Grote molen aan de Rijndijk te Zoeterwoude
Wikimedia Commons - Quistnix

Informatiebrochure Gemeentelijke Monumenten Zoeterwoude

Monumentenzorg Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude hecht veel waarde aan het aanwezige cultureel erfgoed in de gemeente en wil dat dit erfgoed ook voor de komende generaties bewaard blijft. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidie restauratie en onderhoud

De gemeente Zouterwoude stelt een subsidie beschikbaar voor de voor het sober en doelmatig treffen van:

  • voorzieningen tot opheffing van bouwtechnische gebreken, het normale onderhoud te boven gaand, die van belang zijn voor de instandhouding van het monument;

  • overige voorzieningen, het normale onderhoud te boven gaand, die voor de instandhouding van het monument noodzakelijk zijn.

De subsidie bedraagt 50% van de voorzieningen, doch ten hoogste 50% van € 22.690.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven