Zoeterwoude

View_on_Zoeterwoude_dorp - Maarten van der Kroft
View on Zoeterwoude dorp
Credit
Wikimedia Commons - Maarten van der Kroft
48
48
29

Gemeente Zoeterwoude
Noordbuurtseweg 27
2381 ET Zoeterwoude

Postadres
Postbus 34
2380 AA Zoeterwoude

www.zoeterwoude.nl
gemeente@zoeterwoude.nl
071 - 5806300 

Zoeterwoude is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente beslaat diverse woonkernen, waarvan Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk de grootste zijn. Karakteristiek voor de gemeente zijn de diverse kaasboerderijen en de woon-en-leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap Swetterhage.

Monumenten

De gemeente Zoeterwoude kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u meer informatie over gemeentelijke monumenten? Bekijk de informatiebrochure. 

Zoeterwoude-Rijndijk_Grote_molen - Quistnix
Grote molen aan de Rijndijk te Zoeterwoude
Wikimedia Commons - Quistnix

Informatiebrochure Gemeentelijke Monumenten Zoeterwoude

Monumentenzorg Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude hecht veel waarde aan het aanwezige cultureel erfgoed in de gemeente en wil dat dit erfgoed ook voor de komende generaties bewaard blijft. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Wilt u tips en informatie over hoe je duurzaam kunt wonen? Dan kunt u bij Zoeterwoude Gaat Goed terecht. 

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Toolbox

Subsidie restauratie en onderhoud

De gemeente Zouterwoude stelt een subsidie beschikbaar voor de voor het sober en doelmatig treffen van:

  • voorzieningen tot opheffing van bouwtechnische gebreken, het normale onderhoud te boven gaand, die van belang zijn voor de instandhouding van het monument;

  • overige voorzieningen, het normale onderhoud te boven gaand, die voor de instandhouding van het monument noodzakelijk zijn.

De subsidie bedraagt 50% van de voorzieningen, doch ten hoogste 50% van € 22.690.

MonumentenFonds 1818

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument of monumentale kerk die (deels) een nieuwe bestemming krijgt? Dan kunt u vanuit het MonumentenFonds 1818 een laagrentende lening aanvragen voor verduurzaming, verbouwingen, renovatie en/of restauratie. Het MonumentenFonds 1818 is een samenwerking tussen Fonds 1818, Nationaal Restauratiefonds en Prins Bernhard Cultuurfonds.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Meer monumenteninformatie

Naar boven