Zoeterwoude

View_on_Zoeterwoude_dorp - Maarten van der Kroft
View on Zoeterwoude dorp
Credit
Wikimedia Commons - Maarten van der Kroft
48
48
29

Gemeente Zoeterwoude
Noordbuurtseweg 27
2381 ET Zoeterwoude

Postadres
Postbus 34
2380 AA Zoeterwoude

www.zoeterwoude.nl
gemeente@zoeterwoude.nl
071 - 5806300 

Zoeterwoude is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente beslaat diverse woonkernen, waarvan Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk de grootste zijn. Karakteristiek voor de gemeente zijn de diverse kaasboerderijen en de woon-en-leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap Swetterhage.

Monumenten

De gemeente Zoeterwoude kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u meer informatie over gemeentelijke monumenten? Bekijk de informatiebrochure. 

Zoeterwoude-Rijndijk_Grote_molen - Quistnix
Grote molen aan de Rijndijk te Zoeterwoude
Wikimedia Commons - Quistnix

Informatiebrochure Gemeentelijke Monumenten Zoeterwoude

Monumentenzorg Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude hecht veel waarde aan het aanwezige cultureel erfgoed in de gemeente en wil dat dit erfgoed ook voor de komende generaties bewaard blijft. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Wilt u tips en informatie over hoe je duurzaam kunt wonen? Dan kunt u bij Zoeterwoude Gaat Goed terecht. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie restauratie en onderhoud

De gemeente Zouterwoude stelt een subsidie beschikbaar voor de voor het sober en doelmatig treffen van:

  • voorzieningen tot opheffing van bouwtechnische gebreken, het normale onderhoud te boven gaand, die van belang zijn voor de instandhouding van het monument;

  • overige voorzieningen, het normale onderhoud te boven gaand, die voor de instandhouding van het monument noodzakelijk zijn.

De subsidie bedraagt 50% van de voorzieningen, doch ten hoogste 50% van € 22.690.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven