Zoetermeer

Zoetermeer
16
16
Het was 1962, toen het kleine dorpje Zoetermeer midden in de uitgestrekte polders van Zuid-Holland werd aangewezen als groeikern om het woningtekort in Den Haag op te vangen. Het besluit had verstrekkende gevolgen; in slechts 40 jaar groeide een plattelandsgemeente van ongeveer 7.000 zielen uit tot een volwaardige stad van meer dan 120.000 inwoners. Dat is een bijzondere ontstaansgeschiedenis. De meeste steden kennen immers een meer geleidelijke groei. De nieuwe wijken die rondom de oude dorpskern verrezen, vertonen een prachtige staalkaart van de geldende stedenbouwkundige en architectonische opvattingen per decennium.

Erfgoed

Het oude Zoetermeer, bestaande uit de Dorpsstraat en de polderlinten, is te midden van de nieuwbouw goed bewaard. Hier zijn de meeste monumenten van Zoetermeer te vinden. De stad heeft 15 rijksmonumenten, 119 gemeentelijke monumenten, 5 beschermde stadsgezichten en 14 archeologische monumenten.
Niet alleen het oude dorp is waardevol, maar vooral ook het nieuwe Zoetermeer dat na 1962 werd gebouwd. Aan deze periode heeft Zoetermeer haar identiteit en cultuurhistorische waarde voor een groot deel te danken.

De gemeente vindt het kweken van interesse voor het erfgoed van groot belang. Bekend maakt immers bemind. De afgelopen jaren is gestaag gewerkt aan het op een toegankelijke manier ontsluiten van de geschiedenis van Zoetermeer. Vele publicaties zagen in samenwerking met het Historisch Genootschap Oud Soetermeer het licht. Jaarlijks worden de Open Monumentendag en de Dag van de Architectuur georganiseerd. Historische informatieborden attenderen fietsers en voorbijgangers op bijzondere plekken. Het project De Gave Stad met cultuurhistorische verkenningen en foto-exposities per wijk in de periode  2001 – 2003 heeft veel bijgedragen tot een waardering van met name het nieuwe Zoetermeer.

Naar boven