Zaltbommel

Zaltbommel
244
244

Gemeente Zaltbommel
Tel. 0418- 68 16 81
info@zaltbommel.nl
www.zaltbommel.nl

Zaltbommel in de Bommelerwaard. De tijd lijkt stil te hebben gestaan tussen de Maas en de Waal. De stadskern is niet veel veranderd na de stadsbrand van 1524. Om de oude historische binnenstad staan nog steeds de oorspronkelijke stadsmuren uit de veertiende eeuw. In de meeste steden werden die in de zestiende eeuw afgebroken, in Zaltbommel hebben ze zeker tot in de negentiende eeuw intact gestaan. Tegenwoordig zijn ze vervallen en op de meeste plaatsen groeit er een welig groen tapijt overheen.

Monumenten

Een ander opvallend bouwwerk in Zaltbommel is de enorme Sint-Maartenskerk. Met zijn forse, stompe toren en hoge daken domineert deze laatmiddeleeuwse kerk de stad. De toren stak in het verleden wel eens meer dan honderd meter de lucht in. De vele branden en blikseminslagen die de stad teisterden, zorgden voor de huidige vorm van de kerk.
 
Rondom Zaltbommel ligt een uniek landschap. Uit kleine details kun je veel over de historie van het gebied te weten komen, zoals de terpen en dijken. Veel opvallender is Slot Loevestein, dat zowel gediend heeft als staatsgevangenis als vestingwerk in de Hollandse Waterlinie. Het is dan ook een rijksmonument. In Zaltbommel zijn vele rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Naar boven