Wormerland

Wormer gezien vanaf Wormerveer - Arch
Wormer gezien vanaf Wormerveer
Credit
Wikimedia Commons - Arch
33
33
11
21

Gemeente Wormerland
Koetserstraat 3
1531 NX Wormer

Postadres
Postbus 20
1530 AA Wormer

www.wormerland.nl
075 - 6512100

Wormerland is een gemeente in de Zaanstreek in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente Wormerland ontstond door de samenvoeging van de gemeenten Jisp, Wijdewormer en Wormer. De gemeente bestaat uit de dorpen Jisp, Neck, Oostknollendam, Spijkerboor, Wijdewormer en Wormer. Daarnaast zijn de buurtschappen Bartelsluis en Engewormer ook binnen de gemeentegrenzen gelegen.

Monumenten

De gemeente Wormerland kent rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een gemeentelijk monument woont? 

Jisp-Dorpstraat 19 - Stefan van der Wal
Jisp-Dorpstraat 19
Wikimedia Commons - Stefan van der Wal

Monumentenzorg Wormerland

De gemeente Wormerland zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Bekijk Erfgoedverordening gemeente Wormerland

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Wormerland wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. De energietransitie is een behoorlijke uitdaging.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Instandhoudingssubsidie

Voor onderhoudswerkzaamheden aan een gemeentelijk monument kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum hoogte van:

  • voor een landhuis/villa €2.000
  • voor een woonhuis €1.000
  • voor een bedrijfsgebouw €1.500
  • voor een boerderij €2.000
  • voor een kerkelijk gebouw €2.500
  • voor een complex €2.000
  • voor een archeologisch object €1.000
  • voor een klein cultuurhistorisch monument €250
  • De onderhoudskosten dienen minimaal €250 te zijn.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven