Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede
Stadhuis aan de Markt 24 te Wijk bij Duurstede
Credit
Wikimedia Commons - Antoine
179
179
64

Huis van de Gemeente Wijk bij Duurstede
Afdeling Monumentenzorg & Archeologie
0343-595595

Bezoekadres
Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

Postadres
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

info@wijkbijduurstede.nl
www.wijkbijduurstede.nl

Wijk bij Duurstede is een vestingstad en gemeente in het zuiden van de Nederlandse provincie Utrecht. Wijk bij Duurstede ligt aan de splitsing van de Nederrijn en de Lek. De stad heeft een lange geschiedenis. Van bloeiende handelsstad, Dorestad, tot bisschopsstad en van vestingstad tot forensenstad. Met kasteel Duurstede, museum Dorestad, een theater, de Stadshaven, smalle straatjes met galerieën en historische panden. De dorpen Cothen en Langbroek kenmerken zich door fruitboomgaarden, uitgestrekte natuur, de Kromme Rijn, kastelen en landgoederen.

Monumenten

De gemeente Wijk bij Duurstede kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Monumentale stadsboerderij aan de Achterstraat te Wijk bij Duurstede - Microtoerisme
Monumentale stadsboerderij aan de Achterstraat te Wijk bij Duurstede
Wikimedia Commons - Microtoerisme
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd stads- en dorpsgezicht

De gemeente Wijk bij Duurstede kent drie van rijkswege beschermde stads- en dorpsgezichten: in Wijk bij Duurstede is dat de binnenstad (stadsgezicht), Cothen en Langbroek.

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, of wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde.

Voor bouw-, verbouw- of sloopwerkzaamheden binnen deze gebieden is vaak een omgevingsvergunning nodig.

Binnen beschermde stads- en dorpsgezichten zijn bepaalde werkzaamheden aan gebouwen die niet zijn aangewezen als monument vergunningvrij. Bij inpandige werkzaamheden gelden dezelfde regels als buiten een beschermd stadsgezicht. Wijzigingen aan of loodrecht achter een achtergevel (dakkapel, schuur of schutting) zijn alleen vrijgesteld als dit geveldeel niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd is.

Monumentenzorg Wijk bij Duurstede

De gemeente Wijk bij Duurstede zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Op 29 januari 2013 is de Erfgoedverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2012 vastgesteld. De Erfgoedverordening beschermt de boven- en ondergrondse cultuurhistorische waarden van de gemeente Wijk bij Duurstede Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid?

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Eigenaren en huurders van monumentale panden verzoeken regelmatig om plaatsing van zonnepanelen. Op dit moment zijn hier geen (spel)regels voor binnen de gemeente Wijk bij Duurstede en wordt per geval een afweging gemaakt.

Om hier eenduidig mee om te gaan en om een juiste balans te vinden tussen de wensen van eigenaren en het openbare belang van behoud en bescherming monumenten/stad- en dorpsgezichten en productie van duurzame energie zijn er richtlijnen opgesteld. Met het opstellen van deze richtlijnen is aangesloten bij regels die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, MooiSticht (voorheen Welstand en Monumenten Midden Nederland) en de gemeenten Houten en Utrecht hebben opgesteld. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Restauratie en onderhoud

Bezit u een gemeentelijk monument? Dan is er ook een mogelijkheid voor financiële ondersteuning door middel van een Cultuurfonds-hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven