Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede
Stadhuis aan de Markt 24 te Wijk bij Duurstede
Credit
Wikimedia Commons - Antoine
179
179
47

Huis van de Gemeente Wijk bij Duurstede
Afdeling Monumentenzorg & Archeologie
0343-595595

Bezoekadres
Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

Postadres
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

info@wijkbijduurstede.nl
www.wijkbijduurstede.nl

Wijk bij Duurstede is een vestingstad en gemeente in het zuiden van de Nederlandse provincie Utrecht. Wijk bij Duurstede ligt aan de splitsing van de Nederrijn en de Lek. De stad heeft een lange geschiedenis. Van bloeiende handelsstad, Dorestad, tot bisschopsstad en van vestingstad tot forensenstad. Met kasteel Duurstede, museum Dorestad, een theater, de Stadshaven, smalle straatjes met galerieën en historische panden. De dorpen Cothen en Langbroek kenmerken zich door fruitboomgaarden, uitgestrekte natuur, de Kromme Rijn, kastelen en landgoederen.

Monumenten

De gemeente Wijk bij Duurstede kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beschermde gezichten en karakteristiek panden. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Monumentale stadsboerderij aan de Achterstraat te Wijk bij Duurstede - Microtoerisme
Monumentale stadsboerderij aan de Achterstraat te Wijk bij Duurstede
Wikimedia Commons - Microtoerisme
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Monumentenzorg Wijk bij Duurstede

De gemeente Wijk bij Duurstede zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag.

Afbeelding
Onderzoek

Cultuurhistorische Waardenkaart

De Cultuurhistorische Waardenkaart is een inventarisatie en waardering van de in de gemeente aanwezige cultuurhistorische waarden. Meer weten informatie over de kaart kunt u lezen op de website van de gemeente.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Om hier eenduidig mee om te gaan en om een juiste balans te vinden tussen de wensen van eigenaren en het openbare belang van behoud en bescherming monumenten/stad- en dorpsgezichten en productie van duurzame energie zijn er richtlijnen opgesteld. Met het opstellen van deze richtlijnen is aangesloten bij regels die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, MooiSticht (voorheen Welstand en Monumenten Midden Nederland) en de gemeenten Houten en Utrecht hebben opgesteld. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

subsidie onderhoud en restauratie

Gemeente Wijk bij Duurstede stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud en eventuele restauraties aan gemeentelijke monumenten. Het is mogelijk om hierbij ook de kosten voor een inspectierapport van de Monumentenwacht Utrecht op te voeren. Wilt u meer weten over deze regeling? 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven