U bent hier

Wijk bij Duurstede
In uw regio:

Wijk bij Duurstede

179 rijksmonumenten
64 gemeentelijke monumenten

Huis van de Gemeente Wijk bij Duurstede
Tel. 0343 595 595
info@wijkbijduurstede.nl
Website

In uw regio:

Wijk bij Duurstede

179 rijksmonumenten
64 gemeentelijke monumenten

Huis van de Gemeente Wijk bij Duurstede
Tel. 0343 595 595
info@wijkbijduurstede.nl
Website

Monumentenbeleid

Op 29 januari 2013 is de Erfgoedverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2012 vastgesteld.

De Erfgoedverordening beschermt de boven- en ondergrondse cultuurhistorische waarden van de gemeente Wijk bij Duurstede en regelt onder andere de volgende onderwerpen:

  • aanwijzing van monumenten tot gemeentelijk monument;
  • aanwijzing van stads- en dorpsgezichten tot gemeentelijke stads- en dorpsgezichten;
  • een vergunningenstelsel voor aanpassingen aan gemeentelijke en beschermde (rijks)monumenten;
  • de inschakeling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit als adviesorgaan voor de aanwijzing tot gemeentelijk en beschermd (rijks)monument en gemeentelijk stads- of dorpsgezicht en de verlening van een vergunning voor gemeentelijke en (rijks)monumenten;
  • aanwijzing van gemeentelijke archeologische monumenten
  • een vergunningsstelsel ten aanzien van gebieden met een archeologische waarde
  • en archeologische verwachtingsgebieden, zoals deze zijn aangegeven op de archeologische maatregelenkaart.

Archeologie

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een rijk en gevarieerd bodemarchief. Om de vanuit het rijk opgedragen taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren zijn beleidsinstrumenten nodig om dit bodemarchief verantwoord te bewaken. Ook de cultuurhistorische identiteit van de gemeente versterken we hierdoor.

De gemeenteraad heeft op 29 januari 2013 de Beleidsnota Archeologie en Beleidskaart Wijk bij Duurstede 2012 vastgesteld

Subsidie gemeentelijk monument

Staat uw monument geregistreerd als gemeentelijk monument op de monumentenlijst? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidie is bedoeld voor restauratie en onderhoud.

Een subsidie kunt u via het Digitaal Loket van de gemeente aanvragen.

Duurzaamheid

Eigenaren en huurders van monumentale panden verzoeken regelmatig om plaatsing van zonnepanelen. Op dit moment zijn hier geen (spel)regels voor binnen de gemeente Wijk bij Duurstede en wordt per geval een afweging gemaakt. Om hier eenduidig mee om te gaan en om een juiste balans te vinden tussen de wensen van eigenaren en het openbare belang van behoud en bescherming monumenten/stad- en dorpsgezichten en productie van duurzame energie zijn er richtlijnen opgesteld. Met het opstellen van deze richtlijnen is aangesloten bij regels die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, MooiSticht (voorheen Welstand en Monumenten Midden Nederland) en de gemeenten Houten en Utrecht hebben opgesteld. 

Wijk bij DuurstedeWinfried Leeman

Contactgegevens

Huis van de Gemeente Wijk bij Duurstede

Team Leefomgeving
Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

0343 595 595
info@wijkbijduurstede.nl

Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Foto's op deze pagina gemaakt door Winfried Leeman