Westerwolde

Marktplein, Bourtange - Uberprutser
Marktplein, Bourtange
Credit
Wikimedia Commons - Uberprutser
131
131

Gemeente Westerwolde
Dorpsstraat 1
9551 AB Sellingen

Postadres
Postbus 14
9550 AA Sellingen

www.westerwolde.nl
gemeente@westerwolde.nl
0599 - 320220

Westerwolde is een Nederlandse gemeente in de provincie Groningen. De gemeente ontstond uit de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. De gemeente telt 21 dorpen. De gemeente ligt grotendeels in de streek Westerwolde waaraan zij haar naam heeft ontleend.

Monumenten

De gemeente Westerwolde kent rijksmonumenten en beschermde dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een monument woont?

De Wedderborg - Gouwenaar
De Wedderborg
Wikimedia Commons - Gouwenaar
Afbeelding
Stadsaanzicht

Monumentenzorg Westerwolde

De gemeente Westerwolde zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Vraag een gesprek aan met de Energiecoach van de gemeente of doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven