Waadhoeke

Betonbrug Ried
Dorpsgezicht van het dorp Achlum in Friesland
Credit
Wikimedia Commons - Jan dijkstra
503
503

Gemeente Waadhoeke
Bezoekadres: Harlingerweg 18, Franeker
0517 - 380380
www.waadhoeke.nl
info@waadhoeke.nl

Waadhoeke is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente ligt in het noordwesten van de provincie bij de Waddenzee. De hoofdplaats van de gemeente is Franeker.

Monumenten in Waadhoeke

De gemeente Waadhoeke heeft meer dan 500 rijksmonumenten en diverse beschermde gezichten.

Bibliotheek Franeker
Bibliotheek Franeker
Restauratiefonds
Rijksmonumentale woning met trapgevel aan de Schilcampen 5 te Franeker
Rijksmonumentale woning met trapgevel aan de Schilcampen 5 te Franeker
Gemeente Waadhoeke

Monumentenzorg Waadhoeke

De gemeente Waadhoeke zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Rijksmonument aan de Salverderweg 12 in Franeker
Rijksmonument aan de Salverderweg 12 in Franeker
Gemeente Waadhoeke
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Als woningeigenaar kunt u het verduurzamen van uw woning de Energiebespaarlening aanvragen. Met de lening kunt u minimaal €1.000,- en maximaal €65.000,- lenen. Van de Provincie Fryslan krijgt u 0.5% korting op de rente van de Energiebespaarlening. Deze korting is er voor alle woningeigenaren in Fryslan. De hoogte van de korting is afhankelijk van de looptijd van uw lening. 
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

NB! Voor de meeste verduurzamingswerkzaamheden aan een monument is een omgevingsvergunning nodig.

Monumentale woningen te Peins
Monumentale woningen te Peins
Gemeente Waadhoeke

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Dubbel woonhuis Leeuwarderweg Franeker
Dubbel woonhuis aan de Leeuwarderweg te Franeker, rijksmonument
Gemeente Waadhoeke

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Franeker_1649_Blaeu
Historische kaart van Franeker ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Franeker

De oudste stad in de gemeente Waadhoeke is Franeker. Deze stad zou rond 800 zijn ontstaan als een Karolingisch castellum. De naam zou afkomstig zijn van "Froon-acker", ofwel "land van de heer/koning"; de oudste straat van de stad heet nog steeds Froonacker. Van de 11e eeuw tot de 16e eeuw ontwikkelde Franeker zich tot het bestuurlijk centrum van noordelijk Westergo. Toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in opstand kwam tegen Spanje, koos Franeker al vroeg de zijde van Willem van Oranje. Franeker werd hiervoor in 1585 beloond met een universiteit, de Universiteit van Franeker, op de Universiteit van Leiden na de oudste van Nederland.

Voormalig schoolgebouw Tzum met op de achtergrond de kerktoren
Het voormalig schoolgebouw van Tzum met op de achtergrond de kerktoren
Gemeente Waadhoeke
Naar boven