Vijfheerenlanden

Tussen Ameide en Meerkerk, sloot in polderlandschap - Michielverbeek
Tussen Ameide en Meerkerk, sloot in polderlandschap
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek
347
347
125

Gemeente Vijfheerenlanden

Locatie Vianen
Voorstraat 30
4132 AS Vianen

Locatie Leerdam
Dokter Reilinghplein 1
4141 DA Leerdam

Locatie Meerkerk
Prinses Marijkeweg 1
4231 BP Meerkerk

Postadres
Postbus 11
4140 AA Leerdam

www.vijfheerenlanden.nl
info@vijfheerenlanden.nl
088 - 5997000

De gemeente Vijfheerenlanden is een gemeente in de provincie Utrecht, die is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in de gelijknamige streek Vijfheerenlanden. Met een oppervlakte van 153 km² is Vijfheerenlanden de grootste gemeente van de provincie Utrecht en wat aantal inwoners betreft de zevende gemeente. Vianen en Leerdam vormen de grootste kernen van deze gemeente.

Monumenten

De gemeente Vijfheerenlanden kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Wilt u  weten of u in een monument woont? 

Leerdam, molen - Michielverbeek
Leerdam, molen
Wikimedia Commons - Michielverbeek
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

De gemeente Vijfheerenlanden kent 2 beschermde gezichten: 

Monumentenzorg Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Vijfheerenlanden heeft een groen karakter en daarom vindt de gemeente duurzaamheid belangrijk. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft, samen met provincies en gemeenten, de opdracht de verduurzaming van monumenten in Nederland te stimuleren. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld op monumenteneigenaren te helpen. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven