Velsen

Fort IJmuiden - HyperGaruda
Fort IJmuiden
Credit
Wikimedia Commons - HyperGaruda
153
153
46
127

Gemeente Velsen
Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
www.velsen.nl
info@velsen.nl
monumenten@velsen.nl
T 140255 

Velsen is een gemeente in de IJmond-regio (Midden-Kennemerland), in de provincie Noord-Holland. De gemeente bestaat uit de kernen Driehuis, IJmuiden (stadhuis), Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velsen-Noord, Velsen-Zuid en Velserbroek.

Monumenten

De gemeente Velsen kent rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Landgoed Beeckestijn - Svdmolen
Landgoed Beeckestijn
Wikimedia Commons - Svdmolen
Beschermd dorpsgezicht Oud Velsen
Beschermd dorpsgezicht Oud Velsen
Gemeente Velsen
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

De gemeente Velsen heeft 1 beschermd gezicht: rijksbeschermd dorpgezicht Velsen. De oude kern van Velsen is van oudsher een Kennemer nederzetting  dat gevormd is rond de middeleeuwse kerk. 

Monumentenzorg Velsen

De gemeente Velsen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we op een andere manier gaan koken en op een andere manier onze huizen gaan verwarmen. Het betekent ook dat alle woningen in Velsen van het aardgas af moeten. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

VvE’s en duurzaamheid: woont u in een appartement binnen een VvE en wilt u aan de slag met duurzaamheid? Het VvE Duurzaamheidsloket informeert u over de mogelijkheden voor subsidie en financiering.

Buitenplaats Beeckestijn, Velsen-Zuid
Buitenplaats Beeckestijn te Velsen-Zuid
Gemeente Velsen
Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

De gemeente Velsen stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud en de restauratie van gemeentelijke monumenten. 

De subsidie bedraagt voor onderhoudswerkzaamheden maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 3.000 en voor restauratiewerkzaamheden 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 7.000.

Voordat een aanvraag tot subsidie in behandeling kan worden genomen, moet er in de meeste gevallen een omgevingsvergunning zijn verleend. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met monumentenzorg van de gemeente Velsen. Vanwege een beperkt beschikbaar budget worden de aanvragen in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Buitenplaats Duin en Kruidberg, Santpoort-Noord
Buitenplaats Duin en Kruidberg, Santpoort-Noord
Gemeente Velsen
Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Ruine van Brederode, Santpoort-Zuid
Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid
Gemeente Velseen

Ruïne van Brederode

De Ruïne herbergt de resten van Kasteel Brederode bij Santpoort-Zuid. Het kasteel is in de tweede helft van de 13de eeuw gesticht door Willem I van Brederode (ca. 1215-1285). Hij stamt af van de heren van Teylingen, die verwant waren aan de graven van Holland. De naam Brederode verwijst naar het stuk bosgrond Brede Roede"  waarop het kasteel werd gebouwd. 

Tot in de 17de eeuw behoorde het kasteel en de heerlijkheid toe tot een nazaat van de familie van Brederode. Daarna was de ruïne tot 15 januari 2016 eigendom van de Staat in portefeuille van de Rijksgebouwendienst. Hett monument is op 15 januari 2016 overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie. Het kasteel is opengesteld voor publiek. 

Naar boven