Rheden

Buitenplaats de Valkenberg in Rheden
Buitenplaats de Valkenberg in Rheden
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek
212
212
533

Gemeente Rheden
Afdeling Erfgoed
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
T 026 - 49 76 911
erfgoed@rheden.nl.

De gemeente Reden heeft een rijk verleden en er is nog veel erfgoed dat daaraan herinnert. De gemeente bestaat uit de woonkernen De Steeg, Dieren, Ellecom, Laag-Soeren, Rheden, Spankeren en Velp. Samen met de eigenaren en andere betrokkenen zet de gemeente zich in om dit erfgoed op duurzame wijze te behouden voor de toekomst.

Monumentenkaart

Naast rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten heeft gemeente Rheden ook drie beschermde dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Natuurmonumenten visitor centre
Gemeentelijk monument te Rheden
Wikimedia Commons - Henk Monster

Monumentenzorg gemeente Rheden

De gemeente Rheden zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer weten over het erfgoedbeleid? 

Monumentenregister Rheden

Afbeelding
Opvallen

Energiebesparende maatregelen

Heeft u plannen voor isolatie, zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen? Neem dan contact op met de gemeente want deze maatregelen kunnen impact hebben op de monumentale waarden van uw pand. Voor een verkenning van de mogelijkheden voor uw monument kun u de Toolkit Duurzaam Erfgoed bekijken.

Monumenten en buitenplaatsen

Voor het onderhoud en behoud van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en historische landgoederen en buitenplaatsen is subsidie beschikbaar. 

Voor aanvullende financiering voor de restauratie van uw gemeentelijk monument of beeldbepalend pand kunt u de Cultuurfonds-hypotheek Gelderland aanvragen. Voor de herbestemming en/of verduurzaming van uw gemeentelijke monument of rijksmonument kun u gebruik maken van de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Magazine Erfgoed in Rheden

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Rheden kunt u ook terecht bij:

  • Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal zet zich in voor de bevordering van de kennis van land en volk van de Veluwezoom, in het bijzonder van de gemeenten Rheden en Rozendaal.

  • Gelders Arcadië is een gebied met een bijzondere cultuurhistorie. Er liggen meer dan 100 buitenplaatsen en landgoederen in dit gebied dat bestaat uit de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Wageningen.

  • Historische wandelingen in de Gemeente Rheden.

Naar boven