Rheden

Buitenplaats de Valkenberg in Rheden
Buitenplaats de Valkenberg in Rheden
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek
211
211
522

Gemeente Rheden
Afdeling Erfgoed
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
T 026 - 49 76 911
erfgoed@rheden.nl.

De gemeente Reden heeft een rijk verleden en er is nog veel erfgoed dat daaraan herinnert. De gemeente bestaat uit de woonkernen De Steeg, Dieren, Ellecom, Laag-Soeren, Rheden, Spankeren en Velp. Samen met de eigenaren en andere betrokkenen zet de gemeente zich in om dit erfgoed op duurzame wijze te behouden voor de toekomst.

Monumentenkaart

Naast rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Natuurmonumenten visitor centre
Gemeentelijk monument te Rheden
Wikimedia Commons - Henk Monster

Monumentenregister Rheden

Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Rheden kent 3 beschermde gezichten:

  • Beschermd dorpsgezicht Laag-Soeren: Het dorp Laag-Soeren ligt op de rand van de Veluwe en heeft een buitengebied met voor Nederland uitzonderlijke cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke kwaliteit. 
  • Beschermd stadsgezicht Dieren: van een kleine agrarische nederzetting (esdorp) aan de IJssel veranderde Dieren in de tweede helft van de 19de eeuw in een dorp met een kapitaalkrachtige bovenlaag, zoals de vele villa's uit die periode nu nog laten zien. In samenhang met de aanleg van de spoorlijn ArnhemZutphen-Deventer-Zwolle (1865-1866) en het Apeldoorns Kanaal (1869) kwam enige industriële ontwikkeling in Dieren op gang. 
  • Beschermd stadsgezicht Villapark Overbeek: Van oorsprong behoorde dit gebied tot het 11 hectare grote landgoed Overbeek. Al in het begin van de 19de eeuw hadden welgestelden er behoefte aan om buiten te gaan wonen in een fraaie omgeving, die redelijk bereikbaar was. Het ontwerp voor de aanleg van het villapark werd gemaakt door tuin- en landschapsarchitect Hugo A.C. Poortman (1858-1953).

Monumentenzorg gemeente Rheden

De gemeente Rheden zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer weten over het erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Heeft u plannen voor isolatie, zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen? Neem dan contact op met de gemeente want deze maatregelen kunnen impact hebben op de monumentale waarden van uw pand. De gemeentelijke DuMo-coach kijkt graag met u mee, stuur hiervoor een mail naar dumo@rheden.nl.

Wilt u een eerste verkenning van de mogelijkheden? Ga naar het Regionaal Energieloket, bekijk de Toolkit Duurzaam Erfgoed.

De mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen in de beschermde dorpsgezichten: Villapark Overbeek in Velp en Dieren-Zuid zijn per 25 juni 2019 verruimd. De voorwaarden en toelichting staan in het Welstandsbeleid zonnepanelen in beschermde dorpsgezichten.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Subsidie instandhouding

De gemeente Rheden stelt een subsidie beschikbaar voor de duurzame instandhouding van de (bouw)technische kwaliteit en cultuurhistorische waarde van beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten.

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot een bedrag van maximaal € 2.500 per aanvraag. Voor historische landgoederen en buitenplaatsen gelden aanvullende mogelijkheden tot maximaal 75% van de subsidiabele kosten. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Magazine Erfgoed in Rheden

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Rheden kunt u ook terecht bij:

Naar boven