Renkum

Wolfheze noordwest van Bilderberglaan - Romaine
Wolfheze noordwest van Bilderberglaan
Credit
Wikimedia Commons - Romaine
73
73
167

Gemeente Renkum
Gemeentehuis
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek 

Postadres
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek

www.renkum.nl
info@renkum.nl
026 -  3348111

Renkum is een gemeente in de stadsregio-subregio Arnhem, in de Nederlandse provincie Gelderland. In de gemeente zijn de volgende kernen gelegen: Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek (gemeentehuis), Renkum en Wolfheze.

Monumenten

De gemeente Renkum kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Gemeentelijk moument ten Heveadorp Dunolaan 30-32 - HenkvD
Gemeentelijk moument ten Heveadorp Dunolaan 30-32
Wikimedia Commons - HenkvD

Monumentenzorg Renkum

De gemeente Renkum zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Energieloket Renkum helpt inwoners met vragen over verduurzaming. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie restauratie en onderhoud

De gemeente Renkum stelt een subsidie beschikbaar voor de instandhouding van een beschermde gemeentelijke monumenten. 

De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele instandhoudingskosten met een maximum van €5.000,- (incl btw). 

Wilt u meer weten over de voorwaarden? 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven