Oudewater

Oudewater, de Sint-Franciskuskerk vanaf de Waardsedijk - Michielverbeek
Oudewater, rijksmonumentaal schoolgebouw aan de Kapellestraat 37
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek
160
160
141

Gemeente Oudewater
Waardsedijk 219
3421NE Oudewater

Postadres
Postbus 100
3420DC Oudewater

www.oudewater.nl
stadskantoor@oudewater.nl
T 140348

Oudewater is een stad en gemeente in de provincie Utrecht. De plaats verkreeg stadsrechten in 1265 en is daarmee de oudste stad in het Groene Hart. Oudewater ligt aan de monding van het riviertje de Lange Linschoten in de Hollandse IJssel. Oudewater heeft ruim 300 historische panden, gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten en heeft daarmee de hoogste monumenten-dichtheid van Nederland. De stad is internationaal bekend vanwege de 'Heksenwaag' (1545) en rijk geworden door de touw-industrie, wat de inwoners ook de bijnaam 'Geelbuiken' heeft opgeleverd.

Monumenten

De gemeente Oudewater kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Grote kerk of St. Michaelskerk in Oudewater - Dwergenpaarje
Grote kerk of St. Michaelskerk in Oudewater
Wikimedia Commons - Dwergenpaartje

Monumentenzorg Oudewater

De gemeente Oudewater zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Oudewater zet zich in om grootschalig duurzame elektriciteit op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld via windmolens of zonnevelden. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis gemeente Oudewater

De huidige gemeente Oudewater is ontstaan door samenvoeging met de gemeente Hoenkoop (1970) en delen van Willeskop van Snelrewaard (1989). Oudewater kent een oude geschiedenis, die mogelijk teruggaat naar de achtste eeuw. Toen ontstond een kleine nederzetting op het schiereilandje tussen de Hollandsche IJssel en “het oude water”, de oude loop van de rivier de Lange Linschoten. Oudewater viel onder het Sticht, het gebied van de bisschop van Utrecht. Rond 1265 verleende bisschop Hendrik van Vianden Oudewater stadsrechten.

Naar boven