Oudewater

Oudewater, de Sint-Franciskuskerk vanaf de Waardsedijk - Michielverbeek
Oudewater, rijksmonumentaal schoolgebouw aan de Kapellestraat 37
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek
160
160
142

Gemeente Oudewater
Waardsedijk 219
3421NE Oudewater

Postadres
Postbus 100
3420DC Oudewater

www.oudewater.nl
stadskantoor@oudewater.nl
T 140348

Oudewater is een stad en gemeente in de provincie Utrecht. De plaats verkreeg stadsrechten in 1265 en is daarmee de oudste stad in het Groene Hart. Oudewater ligt aan de monding van het riviertje de Lange Linschoten in de Hollandse IJssel. Oudewater heeft ruim 300 historische panden, gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten en heeft daarmee de hoogste monumenten-dichtheid van Nederland. De stad is internationaal bekend vanwege de 'Heksenwaag' (1545) en rijk geworden door de touw-industrie, wat de inwoners ook de bijnaam 'Geelbuiken' heeft opgeleverd.

Monumenten

De gemeente Oudewater kent ca. 160 rijksmonumenten en ca. 140 gemeentelijke monumenten. Bovendien is het centrum van Oudewater aangemerkt als een rijks beschermd stadgezicht’. Wilt u weten of u in een monument of waardevol gebied woont? 

Grote kerk of St. Michaelskerk in Oudewater - Dwergenpaarje
Grote kerk of St. Michaelskerk in Oudewater
Wikimedia Commons - Dwergenpaartje
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

De gemeente Oudewater kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd stadsgezicht Oudewater. De stad ligt aan de monding van de Linschoten in de Hollandse IJssel. De oorspronkelijke stratenstructuur en parcellering van de historische binnenstad is goed bewaard gebleven. 

Nieuwsbrief cultuurhistorie van Oudewater en Woerden Open configuratie-instellingen

Villa, Lange Burchwal 124, Oudewater - Marion Golsteijn
Villa, Lange Burchwal 124, Oudewater
Wikimedia Commons - Marion Golsteijn

Monumentenzorg Oudewater

De gemeente Oudewater zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? Bekijk dan de erfgoedagenda 2023-2030. 

Erfgoedagenda 2023 - 2030

Brochure Cultureel Erfgoed gemeente Oudewater

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. De gemeente Oudewater zet zich in om grootschalig duurzame elektriciteit op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld via windmolens of zonnevelden. 

Beleid

Gemeente Oudewater hanteert specifiek beleid voor het plaatsen van warmtepompen bij monumenten en binnen beschermde stads- of dorpsgezichten. Ook zijn er specifieke richtlijnen opgesteld voor het plaatsen van zonnepanelen bij monumenten en binnen beschermde stads- of dorpsgezichten. De beleidsdocumenten kunt u op deze pagina vinden.  

Duurzaamheidsadvies

en specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. De adviescommissie voor Omgevingskwaliteit & Erfgoed voor Oudewater wordt gevormd door MooiSticht.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Geschiedenis gemeente Oudewater

De huidige gemeente Oudewater is ontstaan door samenvoeging met de gemeente Hoenkoop (1970) en delen van Willeskop van Snelrewaard (1989). Oudewater kent een oude geschiedenis, die mogelijk teruggaat naar de achtste eeuw. Toen ontstond een kleine nederzetting op het schiereilandje tussen de Hollandsche IJssel en “het oude water”, de oude loop van de rivier de Lange Linschoten. Oudewater viel onder het Sticht, het gebied van de bisschop van Utrecht. Rond 1265 verleende bisschop Hendrik van Vianden Oudewater stadsrechten.

Meer monumenteninformatie

Naar boven