Opsterland

Terwispel Opsterland - Jan dijkstra
Terwispel Opsterland
Credit
Wikimedia Commons - Jan dijkstra
109
109

Gemeente Opsterland
Hoofdstraat 82
9244 CR Beetsterzwaag

Postadres
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag

www.opsterland.nl
gemeente@opsterland.nl
140512

Opsterland is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente Opsterland telt zestien officiële kernen (dorpen). De hoofdplaats is Beetsterzwaag. De dorpen kennen twee namen, een Nederlandse en een Friese. Daarnaast zijn er diverse buurtschappen in de gemeente gelegen.

Monumenten

De gemeente Opsterland kent diverse rijksmonumenten. Wilt u meer weten over het erfgoed van Opsterland? 

Hoofdstraat79 Beetsterzwaag - Gouwenaar
Hoofdstraat 79 te Beetsterzwaag
Wikimedia Commons - Gouwenaar

Monumentenzorg Opsterland

De gemeente Opsterland zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Duurzaam Bouwloket helpt inwoners met vragen over verduurzaming. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven