Oisterwijk

De Hondsberg, Oisterwijk, Landhuis - Hans de Brouwer
De Hondsberg, Oisterwijk, Landhuis
Credit
Wikimedia Commons - Hans de Brouwer
79
79
275

Gemeente Oisterwijk
De Lind 44
5061 HX Oisterwijk

Postadres
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk

www.oisterwijk.nl
gemeente@oisterwijk.nl
013 - 5291311

 

Oisterwijk is een Nederlandse gemeente in de provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit de woonplaatsen Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren. Het noordelijke en westelijke deel van de gemeente (waar het dorp Oisterwijk ligt) rekent men tot de streek van de Meierij van 's-Hertogenbosch, het zuidoostelijke deel (waar Moergestel ligt) tot de streek van de Kempen.

Monumenten

De gemeente Oisterwijk kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont?

Raadhuis Oisterwijk - G. Lanting
Raadhuis Oisterwijk
Wikimedia Commons - G. Lanting
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd gezicht

Gemeente Oisterwijk heeft 7 beschermd gezichten: 

  • Rijksbeschermd stadsgezicht Oisterwijk: dankzij de gunstige ligging van de plaats aan de kruising van de wegen Antwerpen-'s-Hertogenbosch en Maastricht-Holland nam Oisterwijk tot aan de 80-jarige oorlog de belangrijkste plaats in in het kwartier van de meierij van 's-Hertogenbosch. Hoewel de stad niet veel grote monumenten bezit, is het oude Oisterwijk nog duidelijk aanwezig in het plattegrond. 

Gemeentelijk beschermde gezichten

  • Beschermd Dorpsgezicht Boxtelsebaan Oisterwijk.
  • Beschermd dorpsgezicht Nicolaas van Eschstraat, Canisiusstraat tot Maria v.Oisterwijkstraat Oisterwijk.(straatwand)
  • Peperstraat-Schoolstraat-Terburghtweg, Oisterwijk
  • Beschermd Dorpsgezicht Burgemeester Canterslaan Oisterwijk.(straatwand)
  • Beschermd Dorpsgezicht Burgemeester van Beckhovenstraat, Burgemeester Keijzerplein, Juliana-Bernhardplein Oisterwijk.
  • Beschermd Dorpsgezicht Raadhuisstraat-Postelstraat Moergestel

Monumentenzorg Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Monumentenschildje

Gemeente Oisterwijk heeft een eigen monumentenschildje beschikbaar voor gemeentelijke monumenten. Heeft uw monument nog geen monumentenschildje? 

Monumentenschildje Oisterwijk
Monumentenschildje Oisterwijk
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

In Oisterwijk is er de Duurzame Energie Coörperatie (DEC-Oisterwijk). DEC-Oisterwijk wil inwoners en bedrijven lokaal helpen met duurzame energie. Bijvoorbeeld door samen energie in te kopen. Ook heeft DEC samen met ons het Energieloket in Tiliander opgericht. Hier kun je terecht voor advies en vragen over bijvoorbeeld energiebesparing en het isoleren van je huis.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven