Moerdijk

Grachten Suikerbergh Klundert - J.L. van Loon
Grachten Suikerbergh Klundert
Credit
Wikimedia Commons - J.L. van Loon
123
123
38

Gemeente Moerdijk
Pastoor van Kessellaan 15,
4761 BJ Zevenbergen

Postadres
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

www.moerdijk.nl
info@moerdijk.nl
T 140168

Moerdijk is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De hoofdplaats van de gemeente is Zevenbergen. De naam is afgeleid van het begrip moor-dicken. Moor of moer is moeras waarin veel veen voorkomt. Een moerdijk werd aangelegd om zo een (tijdelijk) poldertje in het veen te creëren om zout te winnen. De Moerdijkbrug is de brug over het Hollandsch Diep die vernoemd is naar het dorp Moerdijk.

Monumenten

De gemeente Moerdijk kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een beschermd gezicht. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Stadhuis Klundert
Stadhuis Klundert
Marcel Otterspeer
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

De gemeente Moerdijk kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd stadsgezicht Willemstad. Willemstad is een van de weinige voorbeelden in ons land van een stedelijke nederzetting, die is aangelegd volgens een vast plan. Het stadje is ontstaan uit het dorp Ruigenhil dat als nieuwe vestiging werd geprojecteerd door de toenmalige markies van Bergen op Zoom: Jan IV van Glymes. 

De gemeente heeft een Visie op de verdedigingswerken opgesteld voor het beheer en de omgang met de verdedigingswerken van Willemstad en Klundert. 

Monumentenzorg Moerdijk

De gemeente Moerdijk zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Moerdijks Restauratiefonds

Bent u eigenaar (natuurlijk persoon, stichting of andere privaatrechtelijk rechtspersoon zonder winstoogmerk) van een gemeentelijk monument in Moerdijk? Dan kunt u de Moerdijkse Restauratiefonds-hypotheek aanvragen. De financiering kan worden aangevraagd voor cascoherstel (gevels, bouwmuren, balklagen, kappen (inclusief goten en hemelwaterafvoeren), kelders, monumentale kappen of restanten daarvan) en om restauratie van bijzondere onderdelen van het exterieur.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Stadhuis Klundert
Stadhuis Klundert
Gemeente Moerdijjk

Meer monumenteninformatie

Naar boven