Maastricht

Monumenten in Maastricht
1676
1676

Gemeente Maastricht
Tel. ( 043) 3504664
vera.hamers@maastricht.nl
www.maastricht.nl

‘Leven mét en temidden van monumenten in een moderne, bruisende stad’ is het credo van de gemeente Maastricht. De Limburgse hoofdstad bouwt aan een traditie van vernieuwend omgaan met cultureel erfgoed.

Maastricht, de tweede monumentenstad van Nederland, wil voorkomen dat het historische centrum van de stad een museum wordt. Daarom zoekt ze naar vernieuwing door moderne architectuur in te passen in de oude omgeving. Voorbeelden daarvan zijn er al in Maastricht: het Herdenkingsplein, Centre Céramique en het Charles Voscour. Deze moderne toevoegingen moeten wel in dezelfde stijl uitgevoerd worden als de historische context. Die confrontatie tussen oud en nieuw laat de gemeente ook afspelen binnen één gebouw.

Zo worden er in de gemeente Maastricht de laatste jaren een aantal opzienbarende verbouwingen van kerken. Voorbeeld van de verbouwing én herbestemming is het Kruisherencomplex. Na tientallen jaren van leegstand, kwam via een publiekprivate samenwerking een miljoenenbedrag beschikbaar voor het inpassen van een hotelaccommodatie in het historische gebouw. En de Dominicanenkerk is misschien wel de meest markante boekwinkel van Nederland.

Monumentale gebouwen in Maastricht
Monumentale gebouwen in Maastricht

Met het inpassen van nieuwe bestemmingen in oude gebouwen, door structuren te respecteren en het verleden uit te pluizen, weet Maastricht de monumentale stad bruisend te houden.Maastricht is met zijn 1660 rijksmonumenten de tweede monumentenstad van Nederland. Naast de rijksmonumenten heeft de stad ook nog ongeveer 2000 cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren en talrijke archeologische attentiegebieden. De gemeente heeft voor ogen dat cultuurhistorie als één van de uitgangspunten wordt meegewogen bij nieuwe ontwikkelingen en zelfs als inspiratiebron kan dienen voor ontwerpers en ontwikkelaars. Dit sluit aan in de modernisering monumentenzorg en bij het beleid van ‘behoud door ontwikkeling’: de kerngedachte in de Nota Belvedère.

Om deze beleidsrichting kracht bij te zetten legt de gemeente de cultuurhistorische waarden vast in de bestemmingsplannen. Wanneer er gebouwd wordt, wordt eerst naar het bestemmingsplan gekeken. Wanneer daar de cultuurhistorische waarden al instaan, wordt dat minder als een beperking gezien. Hierdoor blijft het ontwikkelingsgericht denken op de voorgrond, terwijl de cultuurhistorische aspecten niet vergeten worden.

Gemeente Maastricht

Het nieuwe aan het Maastrichtse systeem is dat gemeentelijke monumenten (juridisch) beschermd worden via voorwaarden in het bestemmingsplan en niet via een aparte verordening. Het resultaat is hetzelfde, namelijk dat er niet vergunningvrij kan worden gebouwd. De nadruk van het bestemmingsplan ligt niet alleen op de reguliere welstand, maar ook op de specifieke monumentale waarden. Er is sprake van integrale bescherming op maat in plaats van een fragmentarische en objectgerichte aanpak.

Naar boven