Maastricht

Monumenten in Maastricht
Maastricht
Credit
Vincent van den Hoven
1673
1673
3626

Gemeente Maastricht
Afdeling monumentenzorg
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht
T 043 - 3504664
vera.hamers@maastricht.nl
www.maastricht.nl

Maastricht is de tweede monumentenstad van Nederland. De stad heeft ongeveer 1.660 rijksmonumenten en 3500 gemeentelijke monumenten. Maastricht is al tweeduizend jaar lang ononderbroken bewoond. De stad heeft een lange en veelbewogen geschiedenis en dat is terug te zien in de talrijke historische gebouwen en kunstschatten in kerken en musea.

Monumentenkaart

Naast monumenten kent Maastricht ook twee beschermde stadsgezichten en het cultuurhistorisch attentiegebied. In deze gebieden wordt vooral gelet op cultuurhistorisch waardevolle structuren, waardevolle stedenbouwkundig patronen, en karakteristieke ruimtelijke samenhang. Wilt u weten of u in een monument of beschermd gebied woont?

Maastricht - villa Kanjel
Maastricht - villa Kanjel
Restauratiefonds
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd gezicht

  • Maastricht kent een van rijkswege beschermd stadsgezicht. De voor Nederlandse begrippen zeer vroeg tot ontwikkeling gekomen stedelijke nederzetting Maastricht is gelegen op beide oevers van de rivier de Maas. De stadskern, die het merendeel van de stedelijke functies herbergt, strekt zich uit over westelijke oever, ten noorden en gedeeltelijk ter plaatse van de uitmonding van de rivier de Jeker in de Maas.
  • Rijksbeschermd gezicht Maastricht Uitbreiding het gebied aangeduid met "uitbreiding " Maastricht een gebied is met een bijzonder karakter op basis van met name 19de eeuwse en vroeg 20ste eeuwse ruimtelijke ontwikkeling van Maastricht.

Monumentenzorg Maastricht

De afdeling monumentenzorg van Maastricht zoekt naar vernieuwing door moderne architectuur in te passen in de oude omgeving. De moderne toevoegingen moeten in dezelfde stijl uitgevoerd worden als de historische context. De gemeente ziet cultuurhistorie als één van de uitgangspunten voor nieuwe ontwikkelingen. Om deze beleidsrichting kracht bij te zetten legt de gemeente de cultuurhistorische waarden vast in de bestemmingsplannen.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. 

Om monumenten te verduurzamen zonder technische schade of verlies van monumentale waarden, moet worden gezocht naar verantwoorde oplossingen die bij het gebouw passen. Dit is altijd maatwerk omdat ieder monument anders is. De Groene Menukaart van de gemeente Maastricht helpt bij het maken van de beste keuzes voor uw monument. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Wilt u een monument verbouwen, restaureren of renoveren? Bijvoorbeeld kozijnen vernieuwen, een dakkapel plaatsen, reclame aanbrengen, voegwerk reinigen, een binnenmuur doorbreken of een schouw slopen. Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning voor een monument nodig. 

Is de aanvraag complex, dan is het raadzaam om een Principeverzoek bij ons in te dienen. Zo’n principeverzoek heet ook wel conceptaanvraag omgevingsvergunning. Uw plannen worden dan door ons beoordeeld op haalbaarheid.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Maastricht 1649 Blae
Historische kaart van Maastricht ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Maastricht

Maastricht behoort tot de oudste steden van Nederland. De geschiedenis van de stad kan worden ingedeeld in vier tijdperken: Romeinse vesting, Middeleeuws religieus centrum, garnizoensstad en vroege industriestad. De stad ontstond bij een doorwaadbare plaats in de rivier de Maas. De ligging aan de Via Belgica zorgde er al in de Romeinse tijd voor dat de stad internationaal bekend was. In de Middeleeuwen stond de stad bekend om de Maaslandse edelsmeedkunst. Vanaf de 16de eeuw behoort Maastricht tot de grootste steden in de Nederlanden. 

In de 19de eeuw ontwikkelt Maastricht zich tot industriestad waar glas, kristal en aardewerk wordt vervaardigd. Na de tweede wereldoorlog verschuift economie van de stad naar dienstverlening en opent in 1974 de Rijksuniversiteit Limburg (tegenwoordig Universiteit Maastricht) haar deuren. De stad krijgt in 1992 internationale bekendheid door het Verdrag van Maastricht.

Gedenkpenning ter gelegenheid van het Verdrag van Maastricht
Gedenkpenning ter gelegenheid van het Verdrag van Maastricht

Meer Monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in Maastricht kunt u ook terecht bij:

Monumenten in de gemeente Maastricht

Naar boven