Losser

Losser voormalige Tolhuis - Willemjans
Losser voormalige Tolhuis
Credit
Wikimedia Commons - Willemjans
75
75
65

Gemeente Losser
Raadhuisplein 1
7581 AG Losser

Postadres
Postbus 90 
7580 AB  Losser

www.losser.nl
gemeente@losser.nl
053 - 5377444

Losser is een Nederlandse gemeente in het oosten van Twente, Overijssel. De gemeente Losser ligt in het oosten van Twente, aan de Duitse grens. In de gemeente zijn de volgende kernen gelegen: Beuningen, De Lutte, Glane, Losser en Overdinkel.

Monumenten

De gemeente Losser kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden en erven. Wilt u weten of u in een monument woont?

De Lutte, Egheriaweg 1 - Wammes Waggel
De Lutte, Egheriaweg 1
Wikimedia Commons - Wammes Waggel

Monumentenzorg Losser

De gemeente Losser zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Ga naar het Duurzaam Bouwloket en bekijk de Groene Menukaart.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven