Lingewaard

Kersenbomen in bloei - Lendskaip
Kersenbomen in bloei
Credit
Wikimedia Commons - Lendskaip
44
44
108

Gemeente Lingewaard
Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel

Postadres
Postbus 15
6680 AA Bemmel

www.lingewaard.nl
gemeente@lingewaard.nl 
026 - 3260111

Lingewaard is een gemeente in het oosten van Nederland, in de provincie Gelderland. De gemeente ligt volledig in de streek de Betuwe, afgezien van een zeer kleine strook (de Middelwaard) direct aan de overzijde van de Nederrijn nabij Loo. In de gemeente zijn de woonplaatsen Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen, Loo en Ressen.

Monumenten

De gemeente Lingewaard kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Gemeentelijk monument te Angeren, kamervoort - Pimvantend
Gemeentelijk monument te Angeren, Kamervoort
Wikimedia Commons - Pim van Tend

Monumentenzorg Lingewaard

De gemeente Lingewaard zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Energieloket Lingewaard helpt inwoners met vragen over verduurzaming.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

De gemeente Lingewaard stelt een subsidie beschikbaar voor onderhoud of restauratie van gemeentelijke monumenten. De subsidie voor de kosten van onderhoud bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot een bedrag van maximaal € 5700,- per boekjaar. De subsidie voor de kosten van restauratie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per boekjaar. Het minimum bedrag dient tenminste € 1350,- te zijn. 

Ook voor haalbaarheidsonderzoek en bouwhistorisch onderzoek kan subsidie worden aangevraagd. Dit bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een bedrag van maximaal € 5.000,- per boekjaar voor haalbaarheidsonderzoeken en 45% van de subsidiabele kosten tot een bedrag van maximaal € 5.000,- per boekjaar voor bouwhistorisch onderzoek. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven