Leeuwarden

Monument in Leeuwarden
825
825

Gemeente Leeuwarden
www.leeuwarden.nl

Gemeente Leeuwarden
Dienst Stadsontwikkeling en Beheer
Sector Bouwen, Wonen en Milieu
Gemeentelijke Monumentenzorg
 
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil de aanwezige historische waarden duurzaam behouden en in kwaliteit versterken. In de stad en in de dorpen en het landelijk gebied. Het versterken van de cultuurhistorische waarden, onder andere door het behoud van monumenten, zorgt ervoor dat de gemeente aantrekkelijk is en blijft voor inwoners, bedrijven en toeristen.

Leeuwarder Restauratiefonds

Het Leeuwarder Restauratiefonds verstrekt laagrentende leningen aan eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Voor meer informatie kijkt u op de website van het Nationaal Restauratiefonds.

Blokhuis in Leeuwarden
Blokhuis in Leeuwarden
Naar boven