Land van Cuijk

Grave, uitzicht Rogstraat Maasstraat
Grave, uitzicht Rogstraat Maasstraat
Credit
Wikimedia commons - Vincent de Groot
496
496
219

Gemeente Land van Cuijk

Balie Cuijk
Louis Jansenplein 1
5431 BV Cuijk

Balie Boxmeer
Raadhuisplein 1
5831 JX Boxmeer

www.gemeentelandvancuijk.nl
gemeente@landvancuijk.nl

0485 - 854000

 

Land van Cuijk is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente werd op 1 januari 2022 ingesteld door een fusie van de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave.

Monumenten

In de gemeente zijn er een aantal rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde gezichten. Wilt u weten of u in een monument woont?

Sint Martinuskerk
Sint Martinuskerk
Wikimedia commons - Michielverbeek
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Land van Cuijk kent 2 beschermde gezichten:

Monumentenzorg Land van Cuijk

De gemeente Land van Cuijk zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het platform Brabant Woont Slim helpt inwoners het Land van Cuijk met vragen en geeft inspiratie over verduurzaming. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven